Läkartidningen: På söndag flyttar neuroverksamheten till Nya Karolinska Sjukhuset

228

”På söndag går det tredje flyttlasset för Karolinska universitetssjukhuset [NKS]. Då flyttar neuroverksamheten in i nya lokaler i Nya Karolinska Solna. Temachefen är inte orolig, nu när sjukhuset har fått viss styrfart i organisationen.”

”Den 7 oktober är det dags för det tredje av de fyra stora flyttpaketen som ska till NKS – Nya Karolinska Solna. Det rör sig då om »Tema neuro«, både operation och sluten- och öppenvårdsavdelningar samt delar av den hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande »Funktion hälsoprofessioner«.”

Läs mer

Kommentera