Läkemedelsrester i vattnet – Riskerna har ökat 10-20 gånger

407

I en ny studie varnar forskare för att koncentrationerna av läkemedelsrester i färskvatten har ökat i hela världen under de senaste 20 åren.

Studien som genomförts vid Radboud University i Nijmengen (Nederländerna) är en global analys av läget för två olika läkemedelssubstanser i färskvatten: epilepsimedicinen karbamazepin och bredspektrumantibiotikumet ciprofloxacin.

Koncentrationerna av vissa läkemedel i sjöar, floder och vattendrag är på väg att nå nivåer som innebär risk för skador på människors hälsa, växt- och djurliv. Studien visar att riskerna ökat med mellan tio och 20 gånger.

Källa: Environmental research letters

Kommentera