LäkemedelsVärlden: Antikropp visar god effekt mot multiresistent hiv

201

”Antikroppen ibalizumab sänkte i en studie virusmängden hos majoriteten med multiresistent hiv.”

”Tack vare fler effektiva läkemedel och kombinationsbehandlingar är hiv i dag för den stora merparten av dem som har infektionen inte längre livshotande. Dagens mediciner håller nere virusnivåerna och har gjort hiv till en kronisk sjukdom som kan hållas under kontroll och som det går att leva ett långt och gott liv med.”

Läs mer | 17 augusti 2018

Kommentera