LäkemedelsVärlden: Diabetesläkemedel ökar risken för svår infektion

359

”Läkemedelsmyndigheten FDA varnar för att SGLT2-hämmare kan orsaka en aggressiv infektion i underlivet.”

”Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA:s säkerhetsövervakning har identifierat en ny, ovanlig men allvarlig, biverkning av den grupp av läkemedel mot diabetes typ 2 som kallas SGLT2-hämmare (SGLT=sodium-glucose cotransporter). SGLT2-hämmare har kopplats till ett ökat antal fall av en livshotande bakterieinfektion i underlivet, Fourniers gangrän.”

Läs mer | 30 augusti 2018

Kommentera