Lars Berns replik till Ramsberg Enegren: Både diabetes- och cancerpatienter måste börja med att minska sockerintaget

1458

REPLIK. Katarina Ramsberg Enegren anger direkt vilken typ av människa hon är genom att börja sin replik med: ”Vilket jäkla dravel!”. Hon påstår även att jag skulle ha fått sparken ur Cancerfondens styrelse, vilket är lögn. Jag satt i både styrelsen och forskningsnämnden i 9 år, varefter man inte kan återväljas enligt stadgarna. Den andra halvan av tiden var jag fondens vice ordförande. Egentligen räcker dessa yttranden för att sluta läsa vad Enegren skriver. Människor som uttrycker som hon gör, har sällan något viktigt att komma med.

Text: Lars Bern, Antropocene

Det mesta av det hon skriver är saker som jag i detalj har utvecklat i min senaste bok om den metabola pandemin. Jag förstår dock inte riktigt vad det har i denna kommentar att göra eftersom min artikel handlade om cancer och socker. Detta att diabetes-2 av senare forskning visats vara fem olika tillstånd som kräver delvis olika behandling har jag skrivit ett långt avsnitt om i boken med anledning av Leif Groops m.fl. aktuella artikel i Lancet Diabetes & Endocriology.


Vad alla former av diabetes dock har gemensamt är att patienterna får för högt blodsocker vilket är skadligt för kroppens celler. Eftersom cancerceller bara kan leva på glukos och fruktos leder detta även till en tredubblad risk att drabbas av cancer.


Som den nya klassificeringen visar kan orsakerna bakom förhöjningen av blodsockret variera från olika former av resistens mot insulin till brist på insulin vars roll är att reglera blodsockernivån.


Detta leder till den triviala slutsatsen att för alla fall av diabetes och cancer borde ett självklart första behandlingssteg vara att kraftigt minska intaget av födoämnen som höjer blodsockret – bort med allt socker och andra lättförbrända kolhydrater helt enkelt.


Rosa Bandet

Att som Rosa Bandet gör, medverka till ökad försäljning av sötsaker är därför skandalöst, men ganska typiskt för dagens undermåliga sjukvård som helt bortser från sockrets roll för cancersjukligheten. Den rollen är helt central, vilket nobelpristagaren Otto Warburg ju visade redan på 30-talet.

Enegren skriver att utbildning av befolkningen för att få dem att välja andra och bättre livsmedel är en utmaning för vården i framtiden. Ja, därför har jag och några vänner i mitt nätverk tagit initiativ till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa just för att sprida den kunskap som den av industriintressen styrda vården inte gör.

Bara för att jag i artikeln om Rosa Bandet främst tar upp sockrets roll för cancerutvecklingen har jag faktiskt inte förnekat andra faktorer av betydelse för sjukligheten. Det är demagogi att ge sken av det. Det är bara att läsa vad jag skrivit om cancer i min bok.

När Enegren sedan plötsligt utan anledning tar in kosttillskott av blåbär i sin kommentar har vi anledning att bli mycket misstänksamma mot vilka intressen hon verkligen företräder. I boken The Neurogenesis Diet and Lifestyle visar forskaren Brant Cortright att just blåbär är det kanske bästa livsmedlet för en bra hjärnhälsa, men sådana påståenden passar väl inte Big Pharma vars intressen Enegren i förtäckta ordalag förefaller att driva. Tillskott av blåbär skulle ju kunna ersätta något lönsamt preparat från industrin.

Text: Lars Bern, Antropocene

Föregående artikelLife Science Sweden: Svensk immunterapi prövas mot njursjukdom
Nästa artikelFolkhälsomyndigheten: Psykisk ohälsa bland barn och unga måste tas på allvar
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar