Life Science Sweden: Bioarctic utökar alzheimersamarbete

223

”Bioarctic utvidgar forskningssamarbetet med Uppsala universitet kring antikroppsbaserad bilddiagnostik av hjärnan hos Alzheimerpatienter.”

”Bolaget har tecknat ett utvidgat forskningsavtal med Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, molekylär geriatrik. Bioarctic kommer att bidra med finansiellt stöd för en treårig forskartjänst, med möjlighet till förlängning.”

Läs mer | 5 september 2018

Kommentera