Life Science Sweden: Minskning av tarmbakterie i Sverige

242

”De senaste fem åren har förekomsten av tarmbakterien Clostridium difficile minskat med 22 procent i Sverige. Det visar en sammanfattning som Folkhälsomyndigheten gjort.”

”Det finns flera saker som påverkar incidensen av Clostridium difficile lokalt och nationellt. Bland annat hur många prover som tas, diagnostikens känslighet, hur mycket antibiotika och vilken typ av antibiotika som används samt hur väl städning och vårdhygien fungerar”, säger Thomas Åkerlund, utredare och mikrobiolog vid Folkhälsomyndigheten i en kommentar.

Läs mer | 31 augusti 2018

Kommentera