Life Science Sweden: Stor kompetensbrist inom life science

190

”Årets globala kompetensindex från Hays visar på stor kompetensbrist och fortsatt pressad arbetsmarknad i Sverige.”

”I Sverige är arbetsmarknaden fortfarande hårt pressad med extrema lönetryck inom flertalet branscher. Dock skymtas även positiva trender ur årets index.”

”Årets resultat visar ett trendbrott då kompetenssituationen på svenska arbetsmarknaden för första gången har hämtat sig något jämfört med förra året. Utmaningen att matcha utbildningsplatser med bristkompetenser verkar äntligen gå åt rätt håll för Sverige, något som vi flaggat för tidigare år, säger Johan Alsén, Sverigechef på specialistrekryteringsföretaget Hays i ett pressmeddelande.”

Läs mer | 21 november 2018

Kommentera