Life Science Sweden: Svensk immunterapi prövas mot njursjukdom

215

”I en stor internationell fas 3-studie prövas bolaget Calliditas kandidat mot njurinflammation. Tidigare resultat har varit mycket lovande.”

”Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Härom året visade forskning att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen. Före årets slut är en större internationell studie planerad att inledas vid 150 sjukhus där Akademiska sjukhuset koordinerar svensk medverkan.”

Läs mer | 15 oktober 2018

Kommentera