Life Time: Nya läkemedel bakom färre fall av stroke

198

”Den nedåtgående trenden fortsätter – på åtta år har antalet strokedrabbade svenskar minskat med en sjättedel. Kvalitetsregistret Riksstroke rapporterar nu 600 färre vårdtillfällen 2017 jämfört med 2016. Livsstilsförändringar och förebyggande läkemedel är viktiga förklaringar.”

”Både ny- och återinsjuknanden i stroke minskar, visar kvalitetsregistret Riksstrokes årsrapport. Enligt Bo Norrving, professor i neurologi i Lund och chef för Riksstroke, står läkemedelsbehandling av förmaksflimmer för en tredjedel av minskningen. Användningen av nya blodförtunnande läkemedel har ökat kraftigt och en allt större andel av patienterna behandlas.”

Läs mer | 31 oktober 2018

Kommentera