LmV: Fler positiva resultat för omega 3 i hög dos

236

”Läkemedel med omega 3 i hög dos skyddar bättre mot hjärt-kärlsjukdom än tidigare forskning visat.”

”I slutet av förra året rapporterade Läkemedelsvärlden om de första resultaten från en stor studie av ett preparat som innehåller hög dos av enbart omega 3-fettsyran eikosapentaensyra, EPA, i en ren och stabil form. Preparatet skiljer sig från kosttillskott med omega 3 i fråga om både dos och innehåll och är godkänt i USA under namnet Vascepa som ett receptbelagt läkemedel vid höga triglycerider.”

”Nu visar en fördjupad analys av studien att omega 3-behandlingen gav patienter med höga triglycerider ett ännu bättre skydd mot hjärt-kärlsjukdom än vad de första resultaten visade. Enligt den nya analysen minskade hjärt-kärlsjukdomarna med 30 procent (tidigare siffra var 25 procent) hos dem som fick omega 3-läkemedlet jämfört med dem som fick placebo.”

Läs mer i LmV

Kommentera