LMV: Utsläpp av antibiotika har kartlagts

171

“Umeåforskare har i renat vatten och avloppsslam från elva reningsverk hittat stora mängder substanser som kan öka antibiotikaresistens.”

“Miljökemisten Marcus Östman vid Umeå universitet studerar avloppsreningsverkens roll i utvecklingen av antibiotikaresistens. I en undersökning av elva reningsverk, det sydligaste i Eslöv i Skåne och det nordligaste i Piteå i Norrbotten, fann han stora mängder av både antibiotika och andra antibakteriella ämnen, som kommer från bland annat användning i hushållen och i vården.”

Läs mer | 31 oktober 2018

 

Kommentera