Aloe vera som läkeväxt glömdes bort och återupptäckes

Aloe vera som läkeväxt förlorade sin potential för läkning när den började importeras till andra länder än där den naturligt växte. Man förstod snart...

Andi Olluri: Bota Alzheimers sjukdom med skadliga läkemedel? Del 2

Kan den ordinarie vårdapparaten bota Alzheimers sjukdom? Nej, skriver Andi Olluri. Det handlar om droger som inte ens ger meningsfulla kliniska resultat, utan istället orsaka förkrympning av hjärnan.

Härliga resmål i Sverige

I Sverige finns det gott om fantastiska resmål, med allt från storstadsvistelser till storslagen natur med skog, fjäll, sjöar och hav. Oavsett vilken årstid...

Yoga som komplementär behandling av PTSD

Traumaanpassad yoga har under de senaste åren blivit populär komplementär behandling inom vården för återhämtning. Den används nu inom bland annat psykiatrin, HVB-hem men...