Magmediciner mot sur mage ökar dramatiskt risken för magcancer vid långtidsanvändning

49166
Ian Wong varnar för att mediciner mot sur mage kan ge magcancer - Foto: UCL Pharmacy
Ian Wong – Foto: UCL Pharmacy

Den brittiska medicinska BMJ-journalen ”Gut” skriver att långtidsanvändning av magmediciner som hämmar produktionen av magsyra, för att behandla sur mage och halsbränna, ökar risken för magcancer associerad till bakterien Helicobacter pylori med upp till 250-800%, skriver Science Alert. 

Protonpumpshämmare (”Proton pump inhibitor”, PPI) används som verksam beståndsdel i mediciner som ska sänka halten av magsyra i magen. Läkemedelstypen tillhör den mest sålda i hela världen. Det innebär att den ökande risken för magcancer är anmärkningsvärd. Cancerformen är kopplad till den vanliga bakterien Helicobacter pylori. Halva världens befolkning beräknas bära på den normalt harmlösa bakterien i magen.

Tidigare forskning visar att patienter som har en pågående infektion av bakterien och som samtidigt tar PPI-mediciner utsätts för en ökad risk att utveckla magcancer (”atrophic gastritis”). Medan mekanismerna bakom kopplingen mellan bakterien och magcancer är oklar har de länge varit känt att denna typ av bakterieinfektion först bör hävas innan intag av PPI.

Läs mer: Dr Erik Enby om magsår, infektioner, cancer och riskerna med symptomdämpare

Ian Wong vid ”University College London” (UCL) skriver på UCL:s hemsida att PPI-medel är en del av behandlingen av Helicobacter pylori-infektioner. Det visar en studie på 63,397 patienter i Hongkong som behandlats med en terapikombination bestående av ett PPI-medel och två olika typer av antibiotika.

Risken för magcancer ökar väsentligt

Efter att infektionen hävts följde forskare upp 3271 patienter som fortsatte att ta PPI under 7,5 år. Resultatet visar att de som tog PPI fick en väsentligt ökad risk att utveckla magcancer i jämförelse med de som fick alternativet med H2-blockerare. Ju tätare och ju längre patienter tar PPI desto mer ökar risken för cancertillväxt.

”Daily PPI use was associated with a 4.55 times greater risk of cancer than baseline, and became as high as an 8-fold greater risk if the drugs were taken for more than three years.” – A Really Common Medication Has Been Linked to Doubled Risk of Stomach Cancer – Science Alert


En daglig dosering med PPI ökade risken för cancer med 455% [”4.55 times greater risk”] i jämförelse med baslinjevärden. Om samma typ av läkemedel tas varje dag längre än 3 år ökar risken med svindlande 800% [”8-fold greater risk”].


Forskarna betonade att dessa resultat endast kommer från en observationsstudie, så det går inte att med 100% säkerhet fastställa att orsaken är PPI-läkemedel, inte desto mindre är fynden alarmerande, skriver Science Alert.

Richard Ferrero – Foto: Hudson.org.au

Richard Ferrero vid ”Hudson Institute of Medical Research” i Australien uppger att det inte är fastställt att den magsyrehämmande effekten inte är den enda förklaringen till den ökande cancerrisken. Ferrero var inte inblandad i Ian Wongs studie. Han uppger att den ökade risken måste ställas i ljuset av rätt proportioner. Ferrero säger att per 10,000 personer som använder PPI-preparat ökar magcancer-fallen endast med 4 fall per år.

Läkemedelsepidemiologen Stephen Evans vid ”London School of Hygiene & Tropical Medicine” säger till Science Alert att det är sannolikt att de flesta som tar PPI-medel under lång tid generellt är mer allmänt sjuka än de som tar PPI under kortare perioder.

Obs: denna studie gäller inte läkemedel (eller bikarbonat) som neutraliserar magsyra

Text: Torbjörn Sassersson

Källa och relaterat

Föregående artikelDiagnostistik – Blir patienten placerad i ett vittnesbås mot sig själv?
Nästa artikelDr Erik Enby om magsår, infektioner, cancer och riskerna med symptomdämpare

2 Kommentarer

 1. Ja här ser man faran med att kamouflera symptom. När jag arbetade på Vasa Sjukhus hörde jag talas om att  Novalucol verkade kunna leda till en ökning av cancersjukdomen i magtrakten.

  Det förekom hemliga konferenser om detta på Astra på den tiden och man fick inte knysta om saken. Både protonpumpshämmare och novalucol och omeprazol minskar surheten i magsäcken och  besvär med sura uppstötningar. Då kan den långsamma helikobacterinfektionen härja vidare i magsäcksvävnaden och så småningom skapa förändringar i denna som man skulle kunna kalla för cancer.

  Inte konstigt att sådana vävnadsförändringar är fulla med mikrobiologisk växt.

 2. Cancer i magsäcken är den cancertyp som minskat mest av alla tumörtyper, åtminstone i Sverige under de senaste 40 åren. Jag försökte klistra in ett diagram från Socialstyrelsens statistikdatabas som illustrerar detta, men lyckas inte, så jag försöker i siffror : antalet människor som / 100 000 invånare och år fick diagnosen magsäckscancer var
  1970 54 st
  1980 44 st
  1990. 34 st
  2000. 27
  2010. 19
  2015. 17

  På 45 år har antalet fall blivit färre än en tredjedel av vad det var. Den tredje eller fjärde vanligaste cancern bland män, finns inte längre med på topp tio-listan.
  Det är den mest dramatiska sänkningen av cancerincidens som skett i Sverige. Under samma tid har Billroth försvunnit från operation och fått plats i medicinhistorien. OCH under samma tid har vi fått effektiv behandling för magsårssjukdomen och kunskap om H Pyloris del i genesen.
  VIsst kan man tänka sig att mindre saltad/rökt/ensidig mat och kanske bättre levnadsförhållanden har påverkat minskningen också.

  Jag är medveten att epidemiologiska data är svåra att tolka, att tumörer utvecklas undre olika lång tid, att inget klart orsakssamband säkert kan bevisas, men det är för mig svårt att tro att H2-blockare, protonpumpshämmare ooch eradikering av HP inte har en dominerande del i minskningen av magsäckscanceer.
  Jag hoppas därför att vi inte ska sprida en obefogad rädsla i befolkningen om dessa läkemedel, utan använda dem med omsorg.

  Om jag förstod det ovanstående rätt är man rädd för att okritisk långtidsbehandling m protonpumpshämmare skulle kunna reinfekteras m HP och därigenom inducera tumör??? Medans h2blockrae inte skulle funka på samma sätt?

  Jag trodde att HP gillade att vara i saltsyra?…

  Ja, ja, hoppas någon svarar.
  Hej

Lämna ett svar