Varning för mammografi – Bättre med resonanstomografi, ultraljud och termografi – Del 2

21737
Mammografitekniker Teresa Ropbitaille hjälper patient. Foto: Brandy Gill, Army Medicine - Flickr.com, CC BY 2.0
Mammografitekniker Teresa Ropbitaille hjälper patient. Foto: Brandy Gill, Army Medicine – Flickr.com, CC BY 2.0

Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén ifrågasätter nyttan med mammografi. Hon skriver att bröstcancer-screening inte alls är riskfritt och kan öka risken för att ny cancer uppstår längre fram. Finns det dessutom redan en aktiv cancertumör i ett bröst som utsätts för mammografi, ökar risken att den trycks sönder och sprider sig. Bättre alternativ till mammografi finns. 

Text: Kerstin Unger-Salén

Mörka tankar styr läkarnas bedömningar och behandlingar

Kerstin-Unger-Salén - Pressfoto
Kerstin-Unger-Salén – Pressfoto

När man upptäcker en bröstcancertumör i ett mycket tidigt stadium, utgår man från att varje liten minimal cancertumör alltid kommer att utvecklas till en större tumör, men det kan mycket väl vara ett felaktigt antagande eftersom en del små tumörer eller cancerceller kommer och går beroende på omständigheter.


Bröstcancerbehandlingar är ingalunda riskfria och kan faktiskt öka risken för att en ny cancer längre fram.


Det finns stor anledning att vara restriktiv med att sätta igång sådana aggressiva och giftiga behandlingar. Dessutom, enligt somliga läkare, skulle det finnas en liten tumör i bröstet hos kvinnan som gör mammografi, ökar risken att den trycks sönder och sprider sig, eftersom bröstet utsätts för starkt tryck under själva undersökningen.

Det finns alternativ

I de fall man misstänker cancer eller det är ett förstadium eller stadiet 0, är mitt förslag att erbjuda ett alternativ för dem som så vill istället för att sätta igång med invasiva åtgärder på en gång.

Alternativet kan vara att erbjuda ett anticancerprotokoll med omläggning av kost och livsstil, med emotionellt stöd, lära ut visualiseringstekniker samt meditation och mindfulness, motionsprogram, avgiftning etc. Sedan skulle man göra en uppföljning efter exempelvis 8 veckor.

Två medlemmar av det schweiziska Läkarsällskapet (som Kerstin nämnde i del 1) fortsatte sina undersökningar och skrev en artikel som publicerades i New England Journal of Medicine.

De tog upp tre huvudskäl varför man inte längre bör rekommendera mammografi:

 • Kliniska studier om mammografi är för gamla och inte längre relevanta.
 • De första försök som gjordes för 50 år sedan används fortfarande som underlag, fastän nutida bröstcancer behandlingar och prognoser ser annorlunda ut idag.
 • Dödsrisken för de som gjort mammografi regelbundet var identisk med de som inte gjort mammografi.

Uppfattad nytta försvarar inte reella skador

Panelen refererar till en ny studie publicerad i the Lancet. Den är en av de mest omfattande och längsta studierna av mammografi som gjorts hittills och som jag refererar till tidigare. Studien gjordes på 90,000 kvinnor under en period av 25 år.

Sammanfattningen blev att mammografier absolut inte har någon betydelse för dödsfallen relaterade till bröstcancer. Det visar sig att dödsrisken för de som gjort mammografi regelbundet var identisk med de som inte gjort mammografi.

Dessutom, hela 22% av de som upptäckt bröstcancer via mammografi screening blev över diagnosticerade. Det betydde ofta onödiga behandlingar av både bortopererade bröst, giftiga behandlingar och långvariga hormonbehandlingar med Tamoxifen. Se forskningsstudie publicerad i JNCI: Journal of the National Cancer Institute, Volume 97, Issue 5, 2 March 2005, Pages 375–384, published: 2 March 2005.

Tamoxifen som ofta rekommenderas till bröstcancerpatienter efter avslutade behandlingar, kan ha som bieffekt att öka risken för livmodercancer längre fram. Det nämns i läkemedelsbeskrivningen av dessa produkter och i åtskilliga studier. Läs gärna ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) där de konstaterar att speciellt kvinnor i postmenopaus har högre risk.

De säger:

“Women taking tamoxifen should be informed about the risks of endometrial proliferation, endometrial hyperplasia, endometrial cancer, and uterine sarcomas.”


Jag undrar hur mycket kvinnor blir informerade om detta innan de påbörjar behandling med Tamoxifen läkemedel. Normalt sett anser skolmedicinen att hos denna typ av behandling överväger fördelarna ev.nackdelar. För vem och hur säker är man på detta?


Har du tät bröstvävnad?

Minst 50 % av kvinnor har tät bröstvävnad. Hos dem är det svårt att göra en korrekt avläsning av en mammografiundersökning. Tät bröstvävnad kan uppträda som vita områden på röntgenskärmen, vilket gör det omöjligt att upptäcka cancer med stor säkerhet.

Ytterligare en synpunkt som framgick av studien; Det är svårare att tyda mammografiresultat hos kvinnor som har tät bröstvävnad.


I Kalifornien, New York City och andra stater i USA är det obligatoriskt att radiologer informerar kvinnor med tät bröstvävnad att mammografi är närmast oanvändbart för dem.


Bättre med resonanstomografi, ultraljud och termografi

Vissa radiologer rekommenderar därför andra undersökningar med termografi (en värmekamera; ”Infrared Thermal Imaging”, kan användas för att upptäcka tumörer och andra hälsoproblem), ultraljud och magnetröntgen(ingen joniserad strålning). Gör man termografi i Sverige?

Här kommer dock det mest anmärkningsvärda uttalandet av expertgruppen:

 • Kvinnor som är bärare av BRCA 1 och 2 gener är extra känsliga för röntgenstrålar.
 • De som är bärare av denna genetiska mutation anses ha ökad risk för bröstcancer. De rekommenderats oftast att göra regelbundna mammografier i tidigare ålder, innan 40 år.

Forskning visar emellertid, enligt en artikel publicerad i the British Medical Journal(BMJ) år 2012, att röntgendiagnostik också ökar risken för bröstcancer. Man konstaterar att kvinnor med risk för BRCA1/2 mutationer har ökad risk för bröstcancer och att de:

Är speciellt utsatta att drabbas av cancer framkallad av röntgenundersökningar såsom mammografi.”


Speciellt om de utsatts för diagnostisk röntgenundersökning innan 30 års ålder, vilket fördubblar risken att utveckla en bröstcancer än de som inte hade denna muterade gen. De fann också att ju högre doser av röntgenstrålar, desto större risk för en cancerutveckling.


Författarna till denna studie rekommenderade kvinnor med denna genmutation, att de inte skulle utsättas för vanlig mammografi röntgen. Andra tekniker såsom magnetisk resonanstomografi, ultraljud och termografi rekommenderas istället.

Mammografi rekommenderas av 117 Vårdguiden och Södersjukhuset i Stockholm - Skärmdumpar
Mammografi rekommenderas av 117 Vårdguiden och Södersjukhuset i Stockholm – Skärmdumpar

Vilseledande information om mammografi i Sverige

Hur ställer sig Socialstyrelsen till dessa fakta? Hos Socialstyrelsen har man inga problem att rekommendera mammografi från 25 års ålder för denna riskgrupp.

De rekommenderar:

Hos kvinnor med påvisad mutation i BRCA1- eller BRCA2-genen ge strukturerad uppföljning inklusive bröstradiologi såsom mammografiscreening (MG) med tillägg av magnetresonanstomografi (MRT) från 25 års ålder”.

Det går stick i stäv av vad som framgår i den omfattande forskningsstudien som publicerades i the British Medical Journal(BMJ)!

Borde inte allmänheten få kännedom om sådana risker och Socialstyrelsen ändra sina rekommendationer i detta fall? Eller åtminstone testa patienten innan man utsätter dem för skadlig strålning.


I Sverige kallas kvinnor redan från 40 års ålder och de förväntas komma när man blir kallade för “det minskar (den relativa) dödligheten med 40%”, vilket inte är sant enligt det som framkommit i de studier jag beskrivit tidigare.


Hur ska man kunna fatta ett informerat beslut utan sanningsenlig information?

Vad är alternativet till mammografi? Det finns alltså andra metoder som inte har några biverkningar. Termografi har mycket forskning bakom sig och används på komplementärmedicinska kliniker utomlands och på vissa integrativa hälsokliniker i Sverige.

Läs om termografi i följande forskningsstudie publicerad 2014 i International Journal of Surgery, “Evaluation of digital infra–red thermal imaging as an adjunctive screening method for breast carcinoma: A pilot study”.

Det är förståeligt varför den schweiziska expertgruppen konkluderade att mammografi gör mer skada än nytta och att de inte tycke sig ha något annat val än att avråda från fortsatta rekommendationer för mammografi. Rapporten publicerades 2014.

Man uttalade också att alla kvinnor som gjorde mammografi skulle informeras om för och nackdelar på ett balanserat och tydligt sätt.

Sist men inte minst: Vi ska inte glömma att det säkraste sättet att minska risken för bröstcancer är inte bröstscreening utan prevention, vilket inte hindrar att det är nog så viktigt att diagnosticera en cancer så tidigt som möjligt.

Text: Kerstin Unger Salén, Kerstins Preventiva Cancerblog och Casbernats.com

Referenser

The New England Journal of Medicine: “Breast-Cancer Tumor Size, Overdiagnosis, and Mammography Screening Effectiveness”. Gilbert Welch, M.D., M.P.H. Philip C. Prorok, Ph.D., A. James O’Malley, Ph.D., and Barnett S. Kramer, M.D., M.P.H.

“Enhanced biological effectiveness of low energy X-rays and implications for the UK breast screening programme”, publicerad I the British, International Journal of Radiolology. G J Heyes  , PhD, A J Mill , PhD, and M W Charles, PhD, DSc

Department of Medical Physics, University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust, Birmingham B15 2TH, 2Radiation Biophysics Group, School of Physics and Astronomy, The University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK

The Cochrane Database of Systematic Reviews, looked at data from over 600,000 women between the ages of 29 and 74 who had undergone the mammogram, the results showed that often the mammogram did more harm than good.

Formby, B., Wiley, T.S., ”Progesterone inhibits growth and induces apoptosis in breast cancer cells: inverse effects on Bcl-2 and p53,” Annals of Clinical & Laboratory Science. Nov-Dec;28(6):360-9 (1998). ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9846203

Horita K1, Inase N, Miyake S, Formby B, Toyoda H, Yoshizawa Y. ”Progesterone induces apoptosis in malignant mesothelioma cells,” Anticancer Research, Nov-Dec;21(6A):3871-4 (2001). ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11911261

Roni T. Falk, Louise A. Brinton, Joanne F. Dorgan, et al., ”Relationship of serum estrogens and estrogen metabolites to postmenopausal breast cancer risk: a nested case-control Study,” Breast Cancer Research 15 (2013): online 2013 Apr 22.  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23607871

Föregående artikelVarning för mammografi – Kan skada mer än göra nytta – Del 1
Nästa artikelVarning för mammografi – Cancerprevention bäst för att stoppa bröstcancer – Del 3
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

2 Kommentarer

 1. Det är inne med termografi just nu. På alternativkliniken Huss & Hult i Partille erbjuds termografi istället för mammografi. Tekniken beskrivs ingående i senaste numret av tidningen 2000-Talets Vetenskap (1/18). http://www.2000tv.se. Rekommenderas!

 2. Det krävs mycket envishet att få respekt för önskan att få ultraljudsundersökning.
  Jag tillhör gruppen med svårlästa mammografibilder och har haft många knölar och därmed mycket strålning innan jag försökte sätta stopp.
  Jag har mötts av förståelse och tillmötesgående och av hån och härskartekniker från olika läkare.
  Jag är inte elöverkänslig men räknar med att ultraljud bör vara mindre intrusive och skadlig än strålning…

Lämna ett svar