Pro-vaccinläkaren dr Mark Geier fick stort skadestånd för förlorad heder

5920
Dr Mark Geier - Fotokälla: Mercuryfreebaby.org
Dr Mark Geier – Fotokälla: Mercuryfreebaby.org

VACCINER. I ett unikt domslut får pro-vaccinläkaren dr Mark Geier ett skadestånd på 2,3 miljoner dollar efter att en domstol i Maryland USA slagit fast att ”Maryland Board of Physicians” hånat Geier offentligt efter att de dragit tillbaka hans läkarlicens, skriver Washington Post. Geier har som yrkesman förordat säkrare vacciner och påtalat att det finns en koppling mellan vaccin och autism.

Mark Geier fick uppmärksamhet inom vaccinkritiska kretsar och allmänheten i USA efter att han uttryckt sina misstankar om att konserveringsmedlet tiomersal (eng. thimerosal) som består av ca 50% kvicksilver kan orsaka autism efter vaccination. Geier har som expertvittne hävdat i 90 domstolsfall att vacciner kan orsaka skador och han pekar ut tiomersal som den största faran.

”Dr. Geier has called the use of thimerosal in vaccines the world’s greatest catastrophe that’s ever happened, regardless of cause.” – New York Times, 2005

Washington Post skriver att hälsoexperter betraktar ”anti-vaxxers” som ett av de grövsta hoten som finns mot ett av de största medicinska framstegen i den mänskliga historien, vacciner, men i fallet Mark Geier handlade det om att ”Maryland Board of Physicians” främst reagerat på att Greier 2006 försökt behandla autistiska barn med en ickekonventionell metod bestående av läkemedlet Lupron som normalt används för att behandla postatacancer, endometrios och tumörer i kvinnliga känsorgan samt även för kemisk kastration. Geiers tanke var att rätt dosering med Lupron kan motverka skador av kvicksilverförgiftning efter vaccininjektion med tiomersal.

Under domstolsförhandlingarna valde dock domaren Ronald B. Rubin vid ”Montgomery County Circuit Court” att ta utgå från att Mark Geier och hans familj utsatts för systematiskt förtal samt att detaljer kring hans metod använts på ett olämpligt sätt för att misskreditera honom.

Ronald B. Rubin klubbade i domslutet fast att Mark Geier ska tilldelas ett skadestånd på 2,5 miljoner dollar samt att halva den summan ska betalas av ledamöterna inom ”Maryland Board of Physicians”. Det handlar om summor på mellan 10,000 till 200,000 dollar som ska tas från ledamöternas privata tillgångar. De dömda personerna har överklagat och anser sig vara orättvist behandlade

Vaccine Impact skriver att Mark Geier är ännu en läkare som dömts ut som kvacksalvare bara för att denne försökt behandla vaccinskadade patienter och det anmärkningsvärda är att Geier är för vacciner, men att de ska vara säkra.

Text: Torbjörn Sassersson

Källor

Föregående artikelKoriander en både älskad och hatad medicinalväxt
Nästa artikelStudier: Laser läker skadade hårceller i innerörat

Lämna ett svar