En studie med över 36,000 japanska män visade att deltagare som åt svamp regelbundet löpte lägre risk att drabbas av prostatacancer. Resultaten gällde i synnerhet män över 50 år och äldre, samt hos män vars diet bestod mestadels av kött och mejeriprodukter.

Text: Sanja R. Juric | Bild: Svampar, ätliga och kanske någon mindre lämplig. Foto: Andrew Ridley. Licens: Unsplash.com (free use) | Artikeln är uppdaterad 2019-10-11, kl. 15:00

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna hos män och står för cirka en tredjedel av all cancer hos män. Det diagnostiserades över 1,2 miljoner nya fall under 2018 och antalet fortsätter att öka. Medianåldern vid insjuknandet har länge varit över 70 år även om fler fall där män har varit under 50 år vid diagnosen ökar. I Sverige fick under 2016 så många som 10,473 personer diagnosen prostatacancer.

Forskarna är oense om vad som kan ligga bakom cancerformen men misstänker att förutom ärftlighet som tycks spela en viss roll, så kan kosten och levnadsvanor också påverkan riskerna att drabbas. Det finns en tydlig skillnad mellan länderna i antalet fall även om skillnaderna har börjat att jämnas ut. Till exempel har asiatiska länder under lång tid haft lägre andel prostatacancer.

 ”Kostens sammansättning tycks ha betydelse men det är inte klarlagt exakt vilka födoämnen som ökar eller minskar risken.” – Socialstyrelsen

Läs mer: Läkemedel mot förstorad prostata kopplas till framskriden prostatacancer

Matsvamp minskar risken för prostatacancer

Resultaten från en mångårig studie publicerades i International Journal of Cancer den 5 september 2019. Svamp är en mycket vanlig del av den asiatiska matkulturen, både för sitt näringsvärde, men även medicinska egenskaper.

Shu Zhang. Privat foto
Shu Zhang. Privat foto

Shu Zhang, biträdande professor i epidemiologi vid Department of Health Informatics and Public Health vid Tohoku University School of Public Health, Graduate School of Medicine i Japan och huvudförfattaren till studien säger att svampar har visat en potential för att kunna förebygga prostatacancer.

Läs mer: Svamparnas medicinska egenskaper

Studien är den första i sitt slag då förhållandet mellan konsumtion av matsvamp och prostatacancer hos människor hittills inte har undersökts.

”To the best of our knowledge, this is the first cohort study indicating the prostate cancer-preventive potential of mushrooms at a population level”. – Zhang

Resultat från studien

Forskare i denna kohortstudie övervakade två grupper med totalt 36,499 deltagare. Männen som var mellan 40 år och 79 år från Miyagi och Ohsaki i Japan deltog 1990 respektive 1994. För Miyagi kohorten var uppföljningstiden från 1 juni 1990 till 31 december 2014 (24,5 år) och för Ohsaki gruppen från förlängdes tiden från 1 januari 1995 till 31 mars 2014 (13,25 år).

Deltagarna ombads att fylla i ett frågeformulär om deras kost såsom svamp och annan livsmedelskonsumtion, fysisk aktivitet, rökning och dryckesvanor. Även information om livsstil utbildning och familje- och sjukdomshistoria samlades in.

Regelbunden konsumtion av svamp minskade risken för prostatacancer hos män. Detta gällde män över 50 år och äldre vars diet bestod till större delen av kött och mejeriprodukter med begränsat konsumtion av frukt och grönsaker.

Under uppföljningsperioden utvecklade 3,3% av deltagarna prostatacancer. Deltagare som konsumerade svamp upp till två gånger i veckan hade 8% lägre risk att utveckla prostatacancer jämfört med deltagare som åt svamp mindre än en gång i veckan. För män som konsumerade svamp tre eller flera gånger per vecka, hade hela 17% längre risk att drabbas, än de som åt svamp mindre än en gång i veckan.

Svamp är en mycket bra källa till vitaminer, mineraler och antioxidanter. Svampar är också väldigt rika på L-ergothioneine som tros minska oxidativ stress.

Läs mer: Matsvamp kan minska risken för lindrig kognitiv störning med 50%

Huvudförfattaren Zhang säger att det behövs ytterligare studier som tittar på svampintag i andra populationer och miljöer, för att bekräfta kopplingen mellan svampintag och minskad prostatacancer.

”Considering the average American consumes less than 5 grams of mushrooms per day, which is lower than that consumed by the participants in this study (7.6 g/day) one would expect that even a small increase in mushroom consumption to offer potential health benefits,” säger Zhang.

Shu Zhang tillägger att även om deras studie visade på att regelbunden konsumtion av svamp kan minska risken för att drabbas av prostatacancer, är en hälsosam och balanserad kost mycket viktigare än att fylla sin varukorg med svamp.

Text: Sanja R. Juric

Källor

Föregående artikelVärldens största projekt i mindfullness, för att förbättra psykisk hälsa hos barn och unga
Nästa artikelEn snabbsänka kan visa om du har en dold inflammation
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

1 kommentar

  1. Epilobium- Dunört som räknas som ogres är best för prostata problem den är med fin smak och doft ,man drycker 2 gånger ca 5ml i 200ml varm vaten man kokar och sän låter att dra, Maria Treben beskriver många fal som blev hjälpta jag hade ond när jag kisade och efter dryckandet allt försvan .Torkade kantareler hjälper på grund av salicilsyran som finns i den som pulver en liten sked i vaten bruka hjälpa dödar bakerierna i urin röret

Lämna ett svar