Lars Bern: Därför dör 40 miljoner människor per år av en metabol pandemi

22414

METABOL PANDEMI. Lars Bern har sedan flera år varnat för en metabol pandemi som plågar världen, en sjukdomsutveckling som handlar om att kroniska sjukdomar fått en dominerande roll vilket orsakar förtida dödsfall för 40 miljoner människor varje år. Det handlar om den raffinerade maten vi äter och livsfarliga kostråd, anser Bern.

Text, foto och intervju: Torbjörn Sassersson | Videoredigering: Arnt-Olav Enger | TV Helse: ”Metabolsk pandemi tar 40 millioner liv årlig” 

Den negativa utvecklingen har skett i etapper. Det första steget var att livsmedelsindustrin i början på 1900-talet introducerade fröoljor som gav marknaden hälsoskadligt margarin, en kroppsfrämmande produkt, enligt Bern. Sockerkonsumtionen ökade drastiskt under 1900-talet. Allt fler produkter sockrades efter att industrin upptäckt att det resulterade i något som kallas ”craveability” dvs ett sötsug efter snabba kolhydrater. Därmed blev allt fler människor sockerberoende. Konsekvensen på kroppen är ett ständigt sockersug och hunger. Vi blev fetare och fick metabola sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar och cancer ökade explosionsartat.

Socker och skadliga kostrekommendationer

Nästa brytpunkt var när den amerikanska staten 1977 började avråda konsumenter från att inta animaliska fetter och i samband med det introducerades light-produkterna. Naturlig mat blev förd åt sidan och istället skulle maten avfettas industriellt. Problemet var att maten blev mindre aptitlig. Det problemet löstes genom att ännu mer socker och även fröoljor tillsattes.

Industrin använder även begreppet ”bliss point”, vilken är den mängd av socker, salt eller tex fett som gör att en produkt blir maximalt aptitlig. Den ledande forskaren bakom begreppet ”bliss point” var psykologen Howard Moskowitz som blev känd som hjärnan bakom produktutveckling av allt möjligt från spagetti till läskedrycker inom livsmedelsindustrin.

En metabol pandemi i hela Väst

De kroniska sjukdomarna accelererade våldsamt under 1980-talet för att matrekommendationerna ändrades, maten raffinerades och light-produkterna kom. En annan parallell utveckling var att hela forskarvärlden plötsligt tycktes vara enig om att de nya direktiven kring kost var rätt väg att gå. Det betyder att industrin och forskarvärlden drev utvecklingen rakt in i en metabol pandemi, menar Bern.

40 miljoner människor dör varje år i världen av metabola sjukdomar helt i onödan och i förtid som en följd av industrins ingrepp i vår dagliga mat i kombination med statliga kostrekommendationer som skadar oss, varnar Lars Bern.

Lars Bern drar en direkt parallellmellan denna metabola pandemi och klimatpolitiken. Upplägget är ungefär detsamma för att påverka opinionen och styra in folk i en eftersträvad riktning. Bakom denna utveckling finns globalister som får ökad ekonomisk vinning och mer central styrning med stöd av myndigheter och forskare, anser Bern.

På senare år har Lars Bern valt att fokusera på att skriva böcker om hälsa tex om den metabola pandemin. Han figurerar även ofta som sakkunnig debattör inom miljö-och hälsofrågor på sin egen blogg, i NewsVoice och TV Hälsa samt på SwebbTV.

Text och intervju: Torbjörn Sassersson

Författaren och debattören Lars Bern skriver om hälsopolitik, makropolitik, miljö- och klimatfrågan. Bern var ordförande i Det Naturliga Stegets Miljöinstitut och vice ordförande för Cancerfonden. Han är utbildad vid Chalmers i teknisk fysik och har tidigare arbetat med utveckling alternativa drivmedel på Volvo. Han var VD på bla Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och Incentive (Gambro) samt ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och tidigare Kungliga Vetenskapsakademins miljökommitté. (Se även ett djupare CV)

Lars Bern varnar för en metabol pandemi. Foto: T. Sassersson, NewsVoice.se
Lars Bern varnar för en metabol pandemi. Foto: T. Sassersson
Föregående artikelCoach: Acceptera livets situationer så klarar du motgångar bättre
Nästa artikelStreama online på en lat dag
Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson är ursprungligen naturvetare med en fil kand med inriktning mot hälso- och miljöskydd. Han utbildade sig därefter inom publishing och journalistik. Torbjörn har arbetat på flera tidningar sedan 1995. Torbjörn Sassersson på Vetapedia.se.

8 Kommentarer

  1. Det Lars missar i sitt prat om den metabola pandemin är också alla plaster vi har i vår omgivning som förgiftar oss och är säkerligen orsak till alla typer av cancer vi nu för tiden får. Allt det där hör ihop med vår hälsa. Maten och plasterna är i kombination bokstavligen livsfarliga för oss.

    • Lägg därtill att autoimmuna sjukdomar samt sjukdomar som uppstår till följd av en autoimmun respons kan uppstå till följd av vacciner. Detta fick vi ännu en gång tydligt bevisat i och med narkolepsi/pandemrix-skandalen. Autoimmunt uppstådda sjukdomar som diabetes måste också misstänkas orsakas till viss del pga vacciner.

  2. Alla utom jag förstår väl direkt vad metabol pandemi är för nåt. Fick jag bestämma skulle en översättning stå inom parentes i rubriken.

    • En farsot som sprider sig över världen och innebär sjuklighet i människans ämnesomsättning till följd av felaktiga matvanor.

    • Också den moderna informationsteknologin, alltså mobilstrålning/EMF,, samt även vanliga el- och magnetfält, har man på senare år förstått stör människans ämnesomsättning och bidrar till den metabola pandemin.

Lämna ett svar