Nu serialiseras alla läkemedelsförpackningar

163

“Nu serialiseras alla läkemedelsförpackningar. Vad kommer att hända på apoteken efter den 9 februari? Kommer kunderna att kunna få ut sina mediciner?”

“Vid Läkemedelsakademins och tidningen Packmarknadens konferens “Serialisering och säkerhetsförsegling” inledde en av föredragshållarna med att spela Europes klassiska låt “The final countdown” för att visa att nedräkningen till den 9 februari har börjat. Det som händer då är att EU:s direktiv Falsified Medicines Directive, FMD, börjar gälla skarpt i Sverige. Syftet med det nya direktivet är att minska risken för att förfalskade läkemedel säljs som äkta till exempel på apotek.”

Läs mer i Life Science Sweden

Kommentera