Ny myndighet ska ge enhetlig etikprövning

155

“I dag [2 januari 2019] slår Etikprövningsmyndigheten upp dörrarna. Den nya myndigheten ska göra etikprövningar snabbare, enklare och mer enhetliga, enligt den nya chefen, Johan Modin.”

“Etikprövningsmyndigheten ersätter de sex regionala etikprövningsnämnderna som hittills hanterat forskarnas ansökningar. De runt 500 ledamöter och experter i regionerna som gör prövningarna kommer att fortsätta med det. Nytt är att den regionala anknytningen slopas, enligt Johan Modin.”

Läs mer i Dagens Medicin

Kommentera