Om TV Helse

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark
Redaktör: Torbjörn Sassersson
Foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)

Svenska TV Helse startade hösten 2016 med Anna Böhlmark som första redaktör för sajten. TV Helse är en publikation med kunskapsartiklar och videoinslag som visar vägar till hälsa genom naturliga substanser, sunda kostval, manuella terapier, men som också tar tillvara kunskapen om hur du kan stärka kroppens självläkande mekanismer.

Vi är öppna för alla fungerande vårdmetoder oavsett om dessa kommer från specialiserad skolmedicin, folkmedicin, ört- och naturmedicin eller holistisk alternativ medicin.

Anna Böhlmark
Anna Böhlmark, första redaktör för TV Helse i Sverige

Vi publicerar artiklar och korta filmklipp ofta med tips om vilka naturliga hälsoval vi själva kan göra i våra liv. TV Helse gör ofta intervjuer med sakkunniga inom olika vård- och hälsoområden. TV Helse har med kamera och mikrofon besökt universitet och lärosäten i flera länder där man forskar på och tillämpar metoder för att bota kroniska sjukdomar.

Vi uppmärksammar med start vintern 2017-2018 örters och plantors medicinska egenskaper.

TV Helse ägs av norska TV Helse AS. Målet är att TV Helses kanaler ska bli självfinansierade.

Torbjörn Sassersson, redaktör sedan våren 2017

Relaterat