Om TV Hälsa

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark
Redaktör: Torbjörn Sassersson
Foto: Anna Böhlmark (Pelicanmedia.se)

Svenska TV Hälsa startade hösten 2016 med namnet TV Helse (norsk stavning) med Anna Böhlmark som första redaktör för sajten. Sajten bytte namn till TV Hälsa i september 2019. Sajten är en publikation med kunskapsartiklar och videoinslag som visar vägar till hälsa genom naturliga substanser, sunda kostval, manuella terapier, men som också tar tillvara kunskapen om hur du kan stärka kroppens självläkande mekanismer.

Torbjörn Sassersson blev redaktör för svenska TV Hälsa våren 2017 i samband med att Anna startade hälsoportalen AlmaNova.eu.

Vi bakom TV Hälsa är öppna för alla fungerande vårdmetoder oavsett om dessa kommer från specialiserad skolmedicin, folkmedicin, ört- och naturmedicin eller holistisk alternativ medicin.

Anna Böhlmark
Anna Böhlmark, första redaktör för TV Hälsa

Vi publicerar artiklar och korta filmklipp ofta med tips om vilka naturliga hälsoval vi själva kan göra i våra liv. TV Hälsa gör ofta intervjuer med sakkunniga inom olika vård- och hälsoområden. TV Hälsa har med kamera och mikrofon besökt universitet och lärosäten i flera länder där man forskar på och tillämpar metoder för att bota kroniska sjukdomar.

TV Hälsa ägs av norska TV Helse AS. Målet är att TV Hälsas kanaler ska bli självfinansierade.

Relaterat