DEBATT. Få människor är medvetna om hur begränsad, för att inte säga inskränkt, den sjukvård vi erbjuds för våra skattepengar faktiskt är och hur mycket skada den gör. Det började med den nya läkemedelsindustri som växte fram i slutet av 1800-talet med rötter i den kemiska industrin och oljeindustrin.

Text: Jens Jerndal (Linkedin) | Bild: Akupunktur. Foto: Antonika Chanel. Licens: Unsplash.com (free use)

Jens Jerndal, privat foto
Jens Jerndal, privat foto

Därefter utvecklades läkemedelsindustrin till den mest lönsamma av alla industrier, möjligen med undantag för den hemligstämplade vapenindustrin och den illegala knarkhandeln. Sedan åtminstone hundra år har politiker, medicinska auktoriteter och media varit permanent utsatta för intensiv lobbying och stenhård programmering med snudd på hjärntvätt.


Syftet har varit att diskreditera alla traditionella former av hälsovård som oseriösa, ovetenskapliga, bedrägliga osv och etablera Big Pharmas kemiska och kirurgiska medicin som den enda vetenskapliga och bevisat effektiva medicinen. Samtidigt har allmänheten utsatts för en kontinuerlig propaganda via media med samma syfte och innehåll.


Vad är då bakgrunden och orsaken till detta försök att snävt begränsa vad vi skall acceptera och begära av vår offentliga hälsovård? – Vad har detta betytt och betyder för svenska folkets hälsa, psykiska välbefinnande, och ekonomi?

En ofta använd, och missbrukad, fras som Big Pharmas företrädare älskar att använda, är: ”i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”. I vår tidigare svenska Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, som 2011 byttes ut mot ”Patientsäkerhetslagen”, kan man läsa:

”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Det finns två problem med denna fras: Att man inte definierar vems eller vilket slag av vetenskap som skall gälla, och att man lika lite definierar vems erfarenhet som åsyftas.

Kinas flertusenåriga traditionella medicin omfattar t.ex. akupunktur, som arbetar med kroppens elektromagnetiska energier och därigenom påverkar körtelsystemet, som i sin tur reglerar hormoner, peptider och andra signalsubstanser. På så vis åstadkommer man att kroppen själv löser problemen på naturlig väg. Och jag kan försäkra att den traditionella kinesiska medicinen med flera tusen år av ”beprövad erfarenhet” är betydligt mer evidensbaserad än modern västerländsk medicin.


Du kan lätt konstatera att många sjukdomar eller hälsoproblem som västerländsk medicin står totalt hjälplös inför och anser obotliga, kan enkelt och billigt botas med kinesisk medicin utan alla de hemska biverkningar, inte sällan med dödlig utgång, som Big Pharmas läkemedel dessutom utsätter oss för.


Vi undanhålls fungerande metoder

Kan våra svenska hälsovårdsmyndigheter och politiker förklara varför vi inte får tillgång till denna slags behandling, som är långt effektivare – och dessutom mycket billigare och skonsammare – än vad vi erbjuds i Sverige? – Trots att de har flera tusen års beprövad erfarenhet och empirisk vetenskap bakom sig!

Om någon framhåller att kinesisk akupunktur numera är laglig och tillgänglig i Sverige, så är det fråga om en bedrägligt avledande manipulation för att slippa ge oss verklig, verksam akupunktur.

Sanningen är att akupunktur används mycket sällan inom den offentliga sjukvården. Och då rör det sig uteslutande om marginell, ytlig smärtbehandling av typ fysioterapi, men inte om bot av allvarliga sjukdomar, som är där akupunkturen verkligen kommer till sin rätt.

De flesta akupunktörer i Sverige har bara en kort ytlig utbildning, jämfört med den traditionella kinesiska utbildningen som tar minst tio år. Att påstå att vi har tillgång till autentisk kinesisk akupunktur i svensk sjukvård är med andra ord ett bedrägeri, antingen det är medvetet eller i god tro.

Och vad kan orsaken då vara till att på detta sätt avsiktligt marginalisera akupunkturen?  Jo, helt enkelt att ett införande av akupunktur enligt konstens alla regler skulle drastiskt reducera vårdkostnaderna, och därmed Big Pharmas hutlösa vinster. Vilket i sin tur skulle innebära miljarder mindre i utgifter för statskassan, dvs. skattebetalarna.

Studie på akupunktur vid Lunds Universitetssjukhus

Något mycket få känner till är vad som ägde rum på Lunds Universitetssjukhus i slutet av 1980-talet. Man beslöt då att genomföra en stor studie med akupunktur för rehabilitering av patienter med stroke. Man delade på vanligt sätt upp patienterna i två lika stora grupper. Båda fick den gängse behandlingen, och en av grupperna fick dessutom akupunktur.


Resultatet av denna studie blev att de som fått akupunktur kunde, i genomsnitt, skickas hem efter bara hälften så lång vårdtid som den grupp som inte fått akupunktur och detta kunde översättas till en direkt genomsnittlig besparing i vårdkostnader om 150,000 kr pr patient.


Svenska Dagbladet publicerade denna ”nyhet” på första sidan i december 1992, åtskilliga år efter genomförandet av studien, men jag har sedan dess inte hört ett enda ord om det.

Man frågar sig onekligen varför detta positiva resultat inte ledde till akupunkturbehandling av alla stroke-patienter i fortsättningen. Jag fick tillfälle ställa denna fråga till läkare från Lund och Helsingborg vid ett seminarium om just stroke i Almedalen 2015. Svaret blev ett osammanhängande svammel om krav på ”evidens” för att kunna införa en ny terapi. Vad är då ”evidens” om inte ett så positivt resultat av en vetenskaplig studie på ett av våra främsta universitetssjukhus?

Varför gjorde man då studien överhuvudtaget, om man sedan inte agerade på resultatet? Min teori är att man gjorde studien i övertygelsen att resultatet skulle bli negativt, så att man skulle kunna avfärda akupunktur som bluff och båg, och därmed motivera att den inte användes inom den offentliga sjukvården.

När sedan resultatet blev positivt begravde man helt enkelt studien i tysthet. En annan möjlighet är att studien gjordes utan Big Pharmas godkännande, och när resultatet uppdagades, beordrades man ”uppifrån” att helt enkelt lägga locket på och hålla tyst om det. Om Lunds universitet kan komma med en bättre förklaring nu, efter 30 år, så lyssnar jag gärna.

Homeopati

Ett annat exempel på verklig vetenskap och beprövad erfarenhet är homeopati, uppfunnen av den genialiske tyske skolmedicinske läkaren Samuel Hahnemann för över 200 år sedan. Skulle inte 200 års beprövad erfarenhet över hela världen av imponerande behandlingsresultat vara tillräckligt som ”evidens”? – Detta är ett perfekt exempel på empirisk vetenskap, dvs där man konsekvent får positiva resultat. Empirisk vetenskap kräver inte att man, med sina egna begränsade kunskaper, tror sig förstå hur resultaten uppnås. Det räcker att man konsekvent får statistiskt signifikativa resultat.


Att skolmedicinens företrädare begränsar sin verklighet till mekaniska och kemiska effekter gör inte den elektromagnetiska dimensionen – som är överordnad den mekaniska och kemiska – mindre verklig eller effektiv.


Det är därför upprörande genant när man får höra officiella representanter för Big Pharmas sjukvårdsmodell påstå att homeopatin inte kan ha någon effekt, när den kemiskt verksamma komponenten inte längre är närvarande. Trots mer än två seklers kliniska erfarenheter. I kvantfysikens tidevarv.

Och apropå kvantfysik, så finns sedan nästan ett sekel åtskilliga elektromagnetiska behandlingsmetoder baserade på bioresonansprincipen, som är långt överlägsna Big Pharmas medicin, men dessa har också konsekvent hindrats från att användas inom den offentliga sjukvården, då de inte kan tjäna in miljarder åt läkemedelsindustrin.

Monopoliserad sjukvård

Anledningen till att svenska folket inte får tillgång till de mest effektiva och kostnadseffektiva behandlingsmetoderna är helt enkelt att all sjukvård monopoliserats av Big Pharma och är utformad på rent kommersiell basis med den enda målsättningen att tjäna så mycket pengar som möjligt åt läkemedelsföretagen. Något vi patienter inte bara betalar med våra skatter, utan med onödigt lidande och för tidig död.

Globalt omsätter läkemedelsindustrin nu långt över tusen miljarder (”a trillion”) dollar om året, utan att de facto ha botat en enda patient. Däremot dör hundratusentals människor varje år av behandlingen. Detta enligt myndigheternas egna, officiella statistik, som inte inbegriper ett mycket stort mörkertal på grund av bristfällig rapportering eller bevisföring.

Det måste anses vara de folkvalda politikernas ansvar och skyldighet att objektivt och utan egenintresse finna och erbjuda den mest effektiva, skonsammaste, och billigaste hälsovården för medborgarna. När sjukvården enligt officiell statistik kommit att utgöra en av de främsta dödsorsakerna, medan sjukvårdskostnaderna skenar iväg och belöper sig till astronomiska summor, ja då anser inte jag att de politiskt och medicinskt ansvariga fullgjort sina uppgifter på ett acceptabelt sätt.

Cancer

Cancerns gåta löstes för mycket länge sedan, och de allra flesta cancerfall är lätta och billiga att bota helt, med naturliga medel och till låg kostnad. Information om detta är idag inte svår att finna. Trots det behandlas våra patienter fortfarande med svindyra cellgifter och strålning, som aldrig förmår bota cancer helt, själva är cancerframkallande, och ofta direkt påskyndar döden genom s.k. biverkningar. Men som ger miljarder i vinst åt läkemedelsfabrikanterna.

Swisha Jens JerndalDå är det hög tid att medborgarna kräver en total och djupgående omstrukturering av hälso- och sjukvården i Sverige, där vi alla får tillgång till de otaliga effektiva, naturliga och billiga behandlingsmetoder som finns, men som inte används bara därför att de inte tillför Big Pharma tillräckligt stora intäkter.

Jag står gärna till tjänst med en realistisk plan för hur detta kan genomföras inom en tidsram om cirka 10 år.

Text: Jens Jerndal

Föregående artikelForskning: Är du över 50 och vill ha en hjärna som en 25-åring? Gör detta!
Nästa artikelAntioxidanter och aminosyror – ny tilläggsbehandling vid psykos
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar