GRANSKNING. Om du trodde att storföretagen har mer att säga till om maten i livsmedelsbutikerna än myndigheterna, så har du helt rätt! International Life Sciences Institute, en amerikansk ideell organisation är inget mindre än ett lobbyföretag med livsmedelsjättar som drar i trådarna. ILSI har infiltrerat statliga hälso- och näringsorgan över hela världen.

Text: Sanja R. Juric | Bild: Livsmedelsbutik. Foto: Mathew Sanders. Licens: Flickr.com (free use)

Hur pass starka krafterna som styr besluten i enskilda länder är, fick Indien erfara förra året. Det var då den indiska regeringen försökte göra något åt hälsoproblemen i landet. Tanken var att börja märka förpackad ohälsosam mat med röda varningsetiketter. Genomförandet av beslutet gick så där, eller rättare sagt inte alls. De fick ge efter för stora livsmedelsföretagens påtryckningar och beslutet sköts upp.

En expertpanel tillsattes med syfte att gå igenom märkningssystemet. Enda problemet var att mannen som skulle leda expertpanelen var ingen mindre än Dr.Boindala Sesikeran, nutritionist och tidigare rådgivare åt Nestlé. Att Dr. Sesikeran hade nära samarbete med ett av världens mest skandalomhuldade livsmedelsföretag genom tiderna, var inte det största problemet.

Han är nämligen med i styrelsen för International Life Sciences Institute, ILSI, en amerikansk ideell organisation som har infiltrerat statliga hälso- och näringsorgan över hela världen enligt New York Times. Dr. Sesikeran är ofta talare vid ILSI konferenser, där han har bland annat föreläst om fördelarna med konstgjorda sötningsmedel och genetiskt modifierade grödor.

Indien lyckades under 2017 att höja skatten till 40 procent på läsk men förbud mot försäljning av skräpmat i och runt skolorna misslyckades helt.

ILSI – Företagens bästa vän

Institutet skapades 1978 av före detta VD för Coca-Cola, Alex Malaspina som arbetade på företaget mellan 1969-2001. Coca-Cola har under alla dessa år haft ett nära samarbete med ILSI. Så pass nära, att ILSI:s direktör Rhona Applebaum fick avgå både från sin post på ILSI, men även som chef för hälsa och vetenskap på Coca-Cola. Enligt ett avslöjande av New York Times, finansierade Coca-Cola det ideella nätverket Global Energy Balance Network, för att arbeta med att flytta bort skulden för fetma från sockerhaltiga drycker.

Läs mer om sockerintag: Varning för bröd som är stärkelse som blir till socker

Bland finansiärerna finns förutom företagsmedlemmar även storföretagen inom jordbruks-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Några av dessa är Bayer, (som äger bland annat Monsanto), DuPont, Syngenta, McDonalds med flera.

Bild på Coca-Cola lastbil. Foto: Mateusz Dach Licens: Pexels.com (free use)
Bild på Coca-Cola lastbil. Foto: Mateusz Dach Licens: Pexels.com (free use)

Av 2,4 miljoner dollar till ILSI Global under 2012, kom de största donationerna på 500,000 dollar från Monsanto och mer än 500,000 dollar från bekämpningsmedelsindustrin. Coca-Cola hade donerat 337,000 dollar och över 650,000 kom från sex olika jordbruksföretag. Under 2017 rapporterade företaget i sin årsrapport 17,5 miljoner amerikanska dollar i utgifter men ville inte avslöja vilka som hade sponsrat arbetet.

Forskning för allmänhetens bästa

Den ideella organisationen sägs bedriva forskning för allmänhetens bästa med hälsa och miljö i fokus. ILSI driver en forskningsstiftelse samt ett institut som fokuserar på hälso- och miljöfrågor.

Forskningen finansieras till stor del av den kemiska industrin. ILSI har under sina fyrtio år arbetat med att skapa nära relationer med universitet och regeringar genom att sponsra konferenser inom olika områden.

Organisationen har fått en hel del kritik för att gå medlemmars ärenden. En rapport från WHO under 2001, kritiserade ILSI för att finansiera studier som förminskade farorna med rökning. Det blev ännu värre när en amerikansk komitté ufärdade beslut om att glyfosat förmodligen inte var cancerframkallande, vilket stred helt mot WHO:s IARC studie. Det visade sig att två tjänstemän i utskottet arbetade åt ILSI.

ILSI har riktat blicken från tobaks- till livsmedelsindustri

Under 1980- och 90-talet arbetade organisationen aktivt med tobaksföretagens intressen i Europa och USA. Under senare tid har Asien, Latinamerika, Kina, Indien och Brasilien fått mer uppmärksamhet. Med tanke på att Kina och Indien är de mest folkrika nationerna, är dessa två länder också mest attraktiva för att lobba för en lukrativ livsmedelspolitik.

Oftast sitter representanter från institutet nära myndigheter inom samma område. Det har inte heller varit ovanligt att rekrytera inflytelserika forskare som arbetar med livsmedelssäkerhet, jordbrukskemikalier med även främjandet av probiotiska kosttillskott.

I Brasilien sitter de på platser inom olika livsmedelspaneler tidigare reserverade för universitetsforskare. I Kina till exempel delar institutet både personal och kontor med byrån ansvarig för att bekämpa landets epidemi av fetmarelaterade sjukdomar.

”In Beijing, relations between ILSI and the government are so intertwined that ILSI’s top leaders double as senior officials at China’s Center for Disease Control and Prevention.”

WHO kritiserar ILSI

Under 2015 efter ytterligare avslöjanden förlorade ILSI sin ställning vid Världshälsoorganisationen. I en mailkonversation uppmanades företagsmedlemmar och gruppens kontakter inom den akademiska världen, att utöka kampen mot WHO:s allt hårdare hållning på raffinerat socker.

Alex Malaspina, ILSI:s grundare, frågade en av styrelsemedlemmarna och en tjänsteman vid amerikanska Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta, vilket vore det bästa sättet att påverka dåvarande generaldirektör för WHO, Dr. Margaret Chan.

Enligt New York Times avvisar ILSI alla anklagelser om att främja sina medlemmars intressen.

Uppmärksamheten som ILSI har fått under åren, har resulterat i att fler länder har börjat se över positioner som kan tyckas vara komprometterade, dock med tvivelaktiga resultat. Organisationen har för närvarande filialer i 17 länder och ett antal mäktiga medlemmar med muskler att kunna fortsätta påverka nationella beslut.

Text: Sanja R. Juric

Källor

Föregående artikelSikkim första delstaten i världen att helt förbjuda pesticider
Nästa artikel13-åriga Théo har genomgått 53 operationer – läkare skyller på glyfosat
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

1 kommentar

  1. Också anlitas ILSi dessutom MOT BETALNING för ”framtagning av framtidens kostråd”.
    Att ”våra” EU- politiker ej ens har försökt att sparka ut skräpmatsjättarnas organisation från detta uppdrag är en skandal som berättar att dessa politiker måste vara betalda av ILSI eller gå i sömnen dygnet runt.

Lämna ett svar