Pål Bergström: Vaccinering måste förbli frivilligt av etiska och vetenskapliga skäl

14573
Pål Bergström om vaccinering - "Vaccin måste förbli frivilligt" - Foto: Crestock.com
Pål Bergström: ”Vaccin måste förbli frivilligt” – Foto: Crestock.com
Pål Bergström - eget verk
Pål Bergström – eget verk

DEBATT. I kölvattnet av mässlingsutbrott höjs röster för obligatorisk vaccinering. Risken är att irrationell rädsla tvingar fram en ny rättsordning som bryter med grundläggande rättigheter. Valet att låta sig vaccineras är en medicinsk fråga där det fulla ansvaret vilar hos den enskilda individen.

Text: Pål Bergström, omvärldsanalytiker, samhällsdebattör

Grundläggande rättigheter är mycket långtgående, ett kvitto på hur långt mänskligheten kommit i sin utveckling. Lagen om Kroppslig integritet och rörelsefrihet i Regeringsformen 6 § lyder:

”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp”.

Obligatoriska krav på medicinering är därmed en icke-fråga.

Som bevekelsegrund för obligatorisk vaccinering anges skydd för befolkningen. Men den logiken går att vända på. Sanningen är att det inte finns några studier som garanterar vacciners säkerhet och effektivitet till hundra procent. Man må tycka det är långsökt men vi kan inte utesluta ett samband mellan vacciner och olika sjukdomar som plågar samhället. Eventuell påverkan på människans immunsystem vet vi också väldigt lite om.

Myndigheter slår ifrån sig och menar att det inte finns något samband, men studier som ligger till grund för nuvarande vaccinpolicy är mest av epidemiologisk natur. Flera studier ger stöd för en koppling, studier som tyvärr ignoreras. Av helt avgörande betydelse är att det saknas kliniska studier på barn som drabbats av skador efter bedömning av expertis eller vittnesmål från föräldrar.

En annan viktig aspekt är kravet på prioritetsordning bland vaccinproducenter, något som är svårt att kontrollera utan transparens. Finns flera väldokumenterade fall där pengar, prestige, affärsintressen och annat kommit före människors hälsa.

Marcia Angell tidigare chefredaktör för New England Journal of Medicine hävdar att man inte längre kan lita på mycket av den forskning som publicerats. Etablerade studier som ligger till grund för myndigheters positiva syn på vaccinering skulle mycket väl kunna vara tillrättalagda eller rent av fejkade.

I Riksrevisionens rapport RiR 2016:9 sägs:

”En stor del av den kunskap som finns om läkemedel tas fram av läkemedelsföretagen, som inte bara ser till folkhälsan utan även till vinstintresset”.

Man säger också:

”Regeringen och myndigheterna kan göra mer för att balansera läkemedelsindustrins inflytande inom hälso- och sjukvården”.

Att vaccinera eller ej är ett beslut med flera parametrar där risk måste ställas mot nytta. Ett övervägande som är högst individuellt. Man har som föräldrar t ex full rätt att misstro myndigheter eller medicinsk expertis som i dessa internettider inte nödvändigtvis sitter på mer kunskap.

Vaccinering innebär inte att du blir frisk

Vad gäller mässling råder en hel del missuppfattningar om dess farlighet. Innan vaccinet kom var dödsfall synnerligen ovanligt. Från att ha ansetts som en visserligen besvärlig sjukdom men ofarlig är den nu livsfarlig. Senaste tidens utbrott kan kanske ge en fingervisning för oroliga föräldrar. Ingen har dött.

Till skillnad mot vaccinerade är den som haft naturlig mässling immun resten av livet. Eventuella positiva sidoeffekter på immunsystemet av detta och andra barnsjukdomar vet vi väldigt lite om men kan inte negligeras. Immunsystemet behöver träning precis som muskler, hjärnan eller hjärtat. Man ska också har klart för sig att flera utbrott av barnsjukdomar bevisligen har börjat bland redan vaccinerade. Effekten är med andra ord inte vad som utlovats.

Flockimmunitet brukar lyftas fram som ett huvudskäl för allmän vaccinering. Men det har mer giltighet när vi talar om naturliga utbrott där tidigare generationer och mödrar som haft barnsjukdomar skyddar nästkommande i en naturlig harmoni över generationsgränser. En balans som håller på att gå förlorad.

Vad det betyder för framtiden vet vi inget om.

Vaccinering ska inte ses som synonymt med hälsa. Immunsystemet är intelligent nog att hantera sjukdomar på egen hand bara det ges rätt förutsättningar.

Det finns studier som visar att ovaccinerad barn generellt sett är friskare än vaccinerade. Myndigheter brukar ignorera dessa, men vad om det ligger ett korn av sanning i dem? Större nya studier som alla kan lita på är därför ett rimligt krav. Dels på barn som skadats, även om det bara är föräldrarnas åsikt, och dels gällande den allmänna hälsan bland vaccinerade respektive ovaccinerade barn.

I dagsläget kan myndigheter inte ge fulla garantier för att vacciner är säkra och effektiva. Det är fakta som ingen kan ifrågasätta. Vetenskapen får heller aldrig ses som slutgiltig och huggen i sten. Slutsatser är i en kontinuerlig utveckling allteftersom ny forskning flyttar förståelsen framåt.

Autism?

I USA har ca 1 av 50 barn autism. En epidemi som kommer få allvarliga konsekvenser på sikt om utvecklingen fortsätter. Framtidens amerikaner kommer ha autism eller behöva ta hand om andra som har det. Vi ser också hur cancer och andra sjukdomar ökar i samma takt som antalet vacciner kommer på marknaden. Oroande nog börjar vi skönja samma utveckling gällande autism i Sverige och så länge det inte finns någon förklaring bakom ökningen måste försiktighetsprincipen råda.

En ny studie: ”Perinatal Immune Activation Produces Persistent Sleep Alterations and Epileptiform Activity in Male Mice” [1] av neurologer vid McLean Hospital i USA har funnit att en kort aktivering av immunsystemet inom dagar av födseln kan orsaka ständiga förändringar i sömnmönster samtidigt med ökningar i epilepsiliknande hjärnaktiviteter. En kombination av symptom vanliga vid störningar i autismspektrum (ASD) och andra utvecklingsbetingelser. Kanske kan detta även ske hos människor och i spädbarnsålder då hjärnan är under tidig utveckling? Teoretiskt kan vaccinering därmed vara en möjlig orsak till autism.

Flera vacciner innehåller aluminium (dock ej den som ges för mässling, påssjuka och röda hund). Studien: ”Aluminium in brain tissue in autism” [2] vid Keele University i Staffordshire, England, visar på höga rester av aluminium i hjärnvävnad hos avlidna med autism.

Säkrare vaccin minskar vaccinskepsis

Det finns alltså goda vetenskapliga skäl för att vara skeptisk till vaccinering men om säkerheten och nyttan vetenskapligt garanteras kan säkert många tänka sig omvärdera en negativ syn. En annan positiv åtgärd kan vara att erbjuda fristående vacciner för varje enskild sjukdom. Om man som förälder vill skydda sitt barn mot mässling finns det ingen anledning att samtidigt vaccinera mot påssjuka och röda hund.

Vi måste respektera föräldrars bedömning för sina barns liv. Även intuitiva ställningstaganden. Historien är fylld av förändringar som börjat med en gnagande känsla hos någon eller några, ofta baserad på saklig grund.

Om politiker är för eller emot vaccinering spelar ingen roll. Kravet på säkerhet och effektivitet bör komma högst på dagordningen oavsett. Det hjälper inte att mota ett problem, men få flera andra på köpet.

Ingen kan rimligen vara motståndare till att minska tvivel till ett minimum med hjälp av trovärdig fakta i en så viktig fråga som personlig hälsa och välbefinnande. Ett bejakande av demokratiska principer.

Obligatorisk vaccinering där all fakta inte kommer allmänheten till del påminner om något vi lämnade bakom oss 1945. Börjar vi nagga mänskliga rättigheter i kanten hamnar vi lätt på ett sluttande plan.

Text: Pål Bergström

Källor

[1] McLean hospital: McLean Hospital Neuroscientists Find Immune System in Newborns May Affect Developing Brain
[2] Science Direct: Aluminium in brain tissue in autism

Föregående artikelAlmaNova släpper filmen Cancer & Mikrober fri till allmänhet och forskare
Nästa artikelVarför led inte dina förfäder av matallergier och matintolerans?
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

4 Kommentarer

  1. Tack Pål för denna genomgång av olika fakta och konsekvenser av olika alternativ.
    Det är sådana, som denna din genomlysande redogörelse, som behövs för oss medborgare, för att vi skall förstå vilka val vi har/vill ha och vad konsekvenserna kan bli. Tack igen!

Lämna ett svar