Risker med paracetamol – Kan ge leverskador, astma och magsår

4468
Paracetamol. Foto: Sam-Cat. Licens: CC BY-ND 2.0
Paracetamol. Foto: Sam Cat. Licens: CC BY-ND 2.0, Creative Commons

Användningen av läkemedel som innehåller paracetamol kan under en längre period ge allt från inga biverkningar, till dödliga biverkningar. Mer exakt kan ämnet ge leverskador, magsår och astma, visar studier och observationer. Dessa risker med paracetamol bör inte underskattas.

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge, ”Paracetamol: legemiddelet som hyppigst er forbundet med leverskade” | Översättning och redigering: Madeleine Lidman och TV Helse Sverige

Paracetamol är ingrediensen i Paracet [liknar Alvedon] och det läkemedel som oftast förknippas med leverskador. Läkemedelsutlöst leversjukdom står bakom 2-5% av alla fall av gulsot, 10% av alla sjukhusvistelser på grund av diagnosen akut hepatit och 10% av alla fall av akut leversvikt.

Paracetamol har den kemiska formeln: C8H9NO2.

Läkemedlet är inte giftigt i sig själv. Det är inte några problem med små doser eller för de som har en bra glutationsstatus. Glutation är kroppens viktigaste antioxidant.

Giftet NAPQI

Anledningen till att det kan orsaka problem är att det blir giftigt när det bryts ner i kroppen. 5% av paracetamolen bryts ner till NAPQI (NAPBQI), en giftig nedbrytningsprodukt som produceras under metaboliseringen av det smärtstillande läkemedlet.

NAPQI produceras normalt endast i små mängder och renas sedan nästan direkt i levern, men under vissa omständigheter där NAPQI inte renas effektivt, orsakar det svåra leverskador. Detta visar sig tydligt 3–4 dagar efter intag och kan leda till dödsfall på grund av akut leversvikt flera dagar efter överdosering.

Paracetamol och levern

Om avgiftningsprocessen (detox) hos en person går långsamt, byggs det giftiga ämnet NAPQI upp och har man en annan kronisk sjukdom i grunden, har man ofta en låg glutationsnivå och är mer mottaglig för skadliga effekter.

Levern är en storproducent av glutation och all rening går igenom levern. Med en bra glutationstatus, gör sig levern av med avfallsämnena. Glutationen ökar med bra tillgång av C-vitamin, B3, cystein och selen.

Acetylcystein (NAC)

För att motverka leversvikt kan man behandla patienten med NAC (N-Acetyl-Cystein). N-acetyl-cystein är en naturligt förekommande aminosyra och ingår i produktionen av glutation. Aminosyror är också kroppens byggstenar och finns i all mat vi äter. Acetylcystein är ett effektivt motgift för levern. NAC kan binda tungmetaller, kemikalier och läkemedelsrester och hjälper till att avlägsna dem från kroppen. NAC motverkar även den toxiska effekt paracetamol kan ha.

Risk för astma

Flera studier har visat en signifikant ökad förekomst av astma hos både barn och vuxna efter användning av paracetamol. Det talas om en liten ökad risk och det ska understrykas att detta inte är ett säkerställt samband.

I USA har man 100 000 dödsfall per år på grund av användningen av paracetamol.

Risken för astma är något högre hos barn som har utsatts för paracetamol under graviditet och de första sex månaderna efter födseln, visar en studie från den norska mamma-barn-undersökningen (MoBa).

Det är välkänt att vissa smärtstillande medel ökar risken för magsår. Tidskriften Epidemiology publicerade år 2002 en artikel som visar att inte heller paracetamol är ofarligt.

Paracetamol ger hög risk för magsår

Studien visar att paracetamol vid intag av den maximala rekommenderade dagliga dosen på fyra gram, mer än tredubblar risken för magsår.

En annan studie som publicerades i British Medical Journal (BMJ) visar på att biverkningarna av paracetamol är underskattade. Forskarna tittade närmare på åtta studier som omfattade totalt 660,000 patienter.

”Jag är rädd för att paracetamol i höga doser under en längre period kan hänga samman med biverkningar som vi inte tidigare har beaktat, säger Philip Conaghan”, ansvarig för studien.

”Problemet är att det också finns ett antal allvarliga biverkningar med alternativen. Ibuprofen kan till exempel orsaka magsår och magblödning”, säger Steinar Madsen i en kommentar till studien.

Vissa läkare rekommenderar Ibux [liknar Ipren] som förstahandsval när det gäller smärtstillande.

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge

Relaterat och källor

Paracetamol är ett febernedsättande (antipyretikum) och smärtstillande (analgetikum) medel som i Sverige bla säljs receptfritt under varunamnen: Alvedon, Panodil, Pamol mfl.

Föregående artikelFrekvensmedicin: Stressa ner med Gongbad
Nästa artikelBältros kan utlösas av statiner
Birthe Storaker
Birthe Storaker är frilansjournalist (f. 1964) och bla civilekonom från Handelshögskolan.

Lämna ett svar