New York Times: Påssjuka kommer tillbaka trots massvaccineringar

13628
Påssjuka (mumps) - Foto: Barbara Rice
Påssjuka (mumps) – Foto: Barbara Rice (CDC) – Wikimedia Commons, public domain

VACCIN. Påssjukan kommer tillbaka i USA. Över 6000 fall rapporterades i USA 2016, det högsta antalet fall på 10 år, enligt den amerikanska myndigheten CDC. Utbrotten av sjukdomen har skett trots att vaccinationstäckningen är mycket hög i USA.

Text: Torbjörn Sassersson, artikeln är uppdaterad kl 15:07, 16 nov

Dr Janell Routh som är en barnläkare vid ”Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) berättar för New York Times (NYT) att de som fått påssjukan är mellan 18-22 år och att de allra flesta av de smittade redan var vaccinerade mot påssjuka med två doser.

”Vi ser utbrotten i en ung och i hög grad vaccinerad population”, säger Routh.

Påssjuka är en virussjukdom som angriper spottkörtlarna. Symptomen består av  feber och trötthet i ett par dagar och först därefter svullnar halsen upp. Sjukdomen brukar gå över av sig själv. Påssjuka är smittsam och den överförs via saliv och var genom direktkontakt, nysningar och hosta.

Bättre levnadsstandard minskade dödligheten för påssjuka med över 90%

Påssjuka kunde tidigare vara en dödlig sjukdom, men bättre allmänhälsa, bättre boendeförhållanden och högre levnadsstandard har sänkt dödligheten väsentligt [diagrammet gäller England och Wales].

Mumps mortality rate in England 1901-1996
Mumps mortality rate in England 1901-1996

Vaccin mot påssjuka introducerades 1963 och licensierades 1967. När vaccinet under samma period blev en del av de allmänna vaccinprogrammen hade dödligheten dock redan minskat med långt över 90% tack var den förbättrade levnadsstandarden.

New Yorks Times skriver att hög exponering av viruset kan övertrumfa det skydd som vacciner kan ge i form av att kroppen bildat egna antikroppar. Dr Patricia Quinlisk som är chef på ”Iowa Department of Public Health” säger till NYT att beslutet togs att öka antalet vaccinationstillfällen från 2 till 3 i ett utsatt högskoleområde.

Dr Patricia Quinlisk menar att den tredje dosen kan ha stoppat spridningen av smittan, men hon uppger samtidigt att insatserna i de smittade skolområdet inkluderade ökad utbildning i hygien samt att redan smittade personer isolerade sig själva från sina studentkamrater. Dessutom delades det ut andningsskydd och särskilda matleveranser ordnades.

Det går alltså inte att vetenskapligt säkerställa att begränsandet av smittspridningen berodde på den tredje vaccinationsdosen. Den förbättrade situationen kan lika gärna ha berott på de övriga åtgärderna (red anm).

Dr Janell Routh säger till New York Times att i visa fall kan påssjuka ge infektioner i andra delar av kroppen. Smittan kan angripa hjärnan, men det är sällsynt. Även vaccinerade kan få dessa allvarliga följdformer av sjukdomen, säger Routh.

”Mumps virus can also more rarely cause inflammation of the ovaries, and even more rarely, though more dangerously, deafness and inflammation of the brain; again, these complications appear to be even rarer in those who have been vaccinated, but they may still occur.”

Dr Alan Lucerna som är programdirektör vid ”Rowan School of Osteopathic Medicine” i New Jesey säger att en sjunkande immunitet kan vara ett problem även efter skoltiden. Artikeln i New York Times förordar i övrigt starkt att alla måste vaccinera sig. Journalisten verkar inte ha ställt frågor om det finns risker med vacciner eller hur kroppens motståndskraft utvecklas när infektionen besegras av kroppens naturliga immunförsvar.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa och relaterat

Föregående artikelSvampen som bygger eget ”nervsystem” och tar över beteendet
Nästa artikelStudie: Kosttillskott med probiotika kan bromsa tjocktarmscancer
Torbjörn Sassersson
Torbjörn Sassersson är ursprungligen naturvetare med en fil kand med inriktning mot hälso- och miljöskydd. Han utbildade sig därefter inom publishing och journalistik. Torbjörn har arbetat på flera tidningar sedan 1995. Torbjörn Sassersson på Vetapedia.se.

9 Kommentarer

 1. Fel diagram hade placerats i artikeln. Nu är det rättat ovan. Tack för påpekandet.

  Motsvarande diagram för mässling användes innan korrigering:
  http://www.tv-helse.se/wp-content/uploads/2017/11/massling-mumps-mortality.jpg

  Båda diagrammen, för påssjuka och mässling (England/Wales respektive mässling i USA) visar samma trend.

  Skeptiker brukar hävda att dessa diagram inte är relevanta eftersom det gäller dödlighet istället för incidens (antalet fall), men samma generella trend gäller både för incidens och mortalitet.

 2. We’ve heard some people say this proves the vaccine’s not working, but the vaccine probably prevented a lot more students from getting ill,” Dr. Quinlisk said. Immunity does not wane in everyone, so many people who are exposed don’t get sick. “We certainly commend the University of Iowa for having a mandatory vaccine policy which kept it from being worse and prevented complications.”
  Direkt citerat från originalartikeln. Vilket tydligen var ointressant att ta med när man är anti-vaccin.

 3. ”Påssjuka kunde tidigare vara en dödlig sjukdom, men bättre allmänhälsa, bättre boendeförhållanden och högre levnadsstandard har sänkt dödligheten väsentligt ” är en inte så bra mening. Känner du för att ändra den, Torbjörn?

  Vänlig hälsning

 4. Mojsen 3 januari, 2018 at 03:49

  Dr. Quinlisks ord ”probably prevented” saknar bevisvärde, vilket tydligen är ointressant att ta i beaktande om man är anti-vaccin.

 5. Apropå ”Henrik 16 november, 2017 at 15:25” så syns inte knapparna för mig när jag använder Epic, men de syns när jag använder DuckDuckGo InPrivate-surfning.

Lämna ett svar