Peter Gøtzsche kastas ut från Cochrane-samarbete

3032
Peter Gøtzsche - Foto: Equalsthlm.se
Peter Gøtzsche – Foto: Equalsthlm.se (RFHLstockholm.se)

Chefen för det Nordic Cochrane Center, Peter Gøtzsche, har blivit utesluten som medlem från det internationella Cochrane-samarbetet. Gøtzsche anser att det internationella Cochrane är toppstyrt samt att orsaken är kommersiella intressen och att det internationella samarbetet är dåligt. Kritik mot det här har lett till att Nordic Cochranes existens har hotats flera gånger, skriver han.

Text: Danska Sundhedspolitisk Tidskrift (redaktionen), ”Peter Gøtzsche smidt ud af Cochrane-samarbejde” | Översättning: Madeleine Lidman | Artikeln tas upp av TV Helse Norge: ”Forskerleder fikk sparken”

”Jag är ledsen att behöva berätta att jag har blivit utesluten som medlem i Cochrane-samarbetet.”

Det skriver professorn och chefen för Nordic Cochrane Center, Peter Gøtzsche på Nordic Cochranes hemsida. 6 av 13 styrelsemedlemmar påstås stå bakom uteslutningen. Och enligt Gøtzsche har fyra andra medlemmar dragit sig tillbaka i protest mot beslutet.

Vad uteslutningen kommer att innebära för Nordic Cochrane Centers fortsatta arbete är oklart och det är också oklart vad det kommer att innebära för Peter Gøtzsche personligen.

Peter Gøtzsche anser inte att Cochrane har en tydlig motivering till uteslutningen – förutom att han ger organisationen ett dåligt rykte.

Flera gånger har det varit en strid på kniven mellan det internationella Cochrane och Nordic Cochrane Center. Motsättningarna har eskalerats under de senaste månaderna. 7 juli skrev Peter Gøtzsche, Lars Jorgensen och Tom Jefferson från Nordic Cochrane Center en artikel i BMJ Evidence med det övergripande budskapet att en översyn av dokumentationen för HPV-vaccin, som Cochrane Collaboration släppte i maj i år, var ofullständig och partisk.

Anklagelsen fick den internationella Cochrane-organisationen att ge ut en 30 sidor lång utredning den 3 september, som motvikt mot vad de kallar Nordic Cochrane Centers vilseledande och överdrivna kritik.

Enligt Peter Gøtzsche är det första gången på 25 år som är en medlem utesluts från medlemskap i Cochrane.

”Den här hittills obemärkta åtgärden som vidtagits av en minoritet i styrelsen, är skadlig för Cochrane och för alla som är intresserade av folkhälsa”, skriver en arg Gøtzsche på hemsidan.

”På bara 24 timmar har styrelsen förlorat fem medlemmar av totalt 13, varav fyra är ledande befattningshavare och nyckelpersoner i organisationen i olika länder”, skriver Gøtzsche.

Han framför också mycket hård kritik mot Cochranes centrala ledning för att de lägger locket på när det gäller genomlysning, öppna diskussioner och kritik – och han anser att styrelsens roll endast har varit att godkänna ledningens färdiga förslag.

Det här kommer att förstöra allmänhetens förtroende för Cochranes arbete, säger Gøtzsche som inte döljer det faktum att han anser att ledningen har blivit allt större motståndare till information som kan störa läkemedelsindustrins intressen.

”Den växande kulturen av toppstyrninng och en alltmer kommersiell affärsmodell som har manifesterats i Cochranes ledarskap under senare år, hotar organisationens vetenskapliga, moraliska och sociala mål”, skriver direktören för Nordic Cochrane.

Han anser att flera Cochrane-centers haft en negativ dialog och dåligt samarbete med den verkställande direktören för Cochrane-samarbetet. Genom att varna den centrala ledningen om det dåliga arbetsklimatet har Nordic Cochrane fått mottaga ett antal hot mot både dess existens och finansiering, skriver han.

”Det glöms ofta bort att vi är en vetenskaplig gräsrotsorganisation, vars överlevnad är helt beroende av det ideella arbetet från tiotusentals frivilliga och statligt stöd i hela världen. Vi ger ett väsentligt bidrag till människors förståelse och tolkningar av vetenskaplig dokumentation som handlar om fördelar och nackdelar med medicinska ingrepp, utrustning och förfaranden som påverkar befolkningen. Våra medarbetare informerar regeringens lagstiftare globalt, påverkar medicinska riktlinjer och certifieringsorgan. Därför är Cochrane Collaborations integritet avgörande, men under de senaste åren har Cochrane förändrats mer till ett företag – med vinstdrivande tillgångar”, skriver Peter Gøtzsche, som också anser att Nordic Cochrane och andra har drabbats av försök till vetenskaplig censur.

Peter Gøtzsche gick med i styrelsen 2017 på grund av ”den moraliska krisen i styrelsen”, men arbetet i styrelsen blev kortvarigt.

”Den dolda agendan vid min uteslutning är en tydlig strategi för Cochrane, som förflyttar den längre och längre bort från det ursprungliga målet och principerna. Det här är inte en personlig fråga. Det är en politisk, vetenskaplig och moralisk fråga om Cochranes framtid. Som många säkert är medvetna om, är en stor del av mitt arbete är inte speciellt fördelaktigt för läkemedelsindustrins ekonomiska intressen. Något som lett till att Cochrane varit utsatt för påtryckningar, kritik och klagomål. Min uteslutning är ett resultat av dessa kampanjer ”, skriver Peter Gøtzsche.

Text: Sundhedspolitisk Tidskrift, redaktionen | Översättning: Madeleine Lidman, TV Helse

FAKTA

Huvudpunkterna i Nordic Cochrane Centers kritik av Cochrane Internationals granskning:

  • Cochrane Review uteslöt nästan hälften av de egna studierna.
  • Översynen påverkades av inrapporterade bias och experimentell design.
  • Författarna till Cochranes reviews bör göra allt för att identifiera alla experiment och experimentella begränsningar.

Huvudpunkterna i Cochrane Internationals kritik av Nordiska Cochrane Center:

  • Cochrane Review uteslöt inte ”nästan hälften av de egna studierna” (som kritiken löd från Nordic Cochrane Center). Ett litet antal studier utelämnades på grund av den primära inriktningen på peer-reviewed rapporter i vetenskapliga tidskrifter, men tillägget av dessa data gör liten eller ingen skillnad för de viktigaste resultaten.
  • Provkomparatorerna var entydigt, transparent och exakt beskrivna.
  • Valet av resultat var lämpligt och i enlighet med WHO: s vägledning.
  • Granskningen inkluderade offentliggjorda och opublicerade uppgifter om allvarliga skador och data för dödlighet rapporterades öppet och ansvarsfullt.
  • Revisionen var i linje med Cochranes nuvarande politiska intressekonflikt.
  • Cochranes mediatäckning var noggrann och balanserad, men vi erkänner att det kan finnas förbättringar i öppenhet där externa experter citeras.
  • Artikeln i BMJ Evidence överdriver väsentligt sin kritik.

Relaterat

Föregående artikelLmV: Uppsalabolaget Beactica prisas på nordiskt branschmöte
Nästa artikelSe upp med medicinsk kidnappning inom cancervården
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar