Rand-studie: Inte säkert att barn mår bra av husdjur

2518

Barn och husdjur

Torbjörn Sassersson - Foto: Anna Böhlmark
Torbjörn Sassersson – Foto: Anna Böhlmark

Ett större antal mindre studier visar att barn som har umgänge med husdjur erhåller en bättre fysisk och psykisk hälsa, men en ny större studie från Rand Health visar att uppfattningen kan vara fel. Helt andra faktorer kan ha påverkat tidigare resultat, som hushållets ekonomi.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Den nya studien [1] som baseras på data som behandlats med avancerade statistiska analysverktyg tar hänsyn till helt andra faktorer än de som har att göra med djurens direkta påverkan på barnen. Forskningen visar att det inte bara går att studera effekten av när barn och husdjur interagerar. Helt andra faktorer kan vara avgörande.

Layla Parast - Foto: Texas A&M University
Layla Parast – Pressfoto: Texas A&M University

Huvudförfattarna till Rand-studien Jeremy N. V. Miles och Layla Parast från Harvard menar att tidigare studier haft svagheter. Det kan ha förekommit selektivitet och att det skett sammanblandningar av orsaksfaktorer (”confounding factors”) dvs att okända eller okontrollerade variabler samvarierat med både beroende och oberoende faktorer.

En lösning som tidigare studier inte tillämpat kallas för ”propensity score matching” som är ett statistiskt analysverktyg som hjälper forskarna att beräkna risken att en försöksperson oavsiktligt blivit påverkad i försökssituationen på ett sådant sätt att utfallet blir missvisande.


När forskarna tillämpade ”propensity score matching” fann de att fler än 100 faktorer ”confounding factors” kan ha påverkat slutsatserna i de äldre studierna på barnens hälsotillstånd. Några faktorer är: inkomstnivå i hushållet, språkfärdigheter och boendeförhållanden.


Rand-studien slår fast att barn i familjer med husdjur ofta hade bättre hälsa eftersom de hade en tendens att vara med fysiskt aktiva (fler promenader). Barn som hade ADHD-diagnoser och som bodde i husdjursfamiljer hade föräldrar som var mindre oroade för barnens psykiska hälsotillstånd.

Efter att forskarna tagit hänsyn till dessa omständigheter fann de att länken mellan god hälsa och husdjursägande inte längre var signifikant. Forskarna är säkra på att deras resultat är korrekta eftersom studien de utfört var mycket stor, skriver Medical News Today [2].

Forskaren Layla Parast säger att hon var förvånad av resultaten. Hon växte själv upp med husdjur och hade alltid antagit att det borgade för en god hälsa.

Parast medger ändå att det finns svagheter i Rand-studien. Dataunderlaget saknade uppgifter om hur länge familjerna hade sina husdjur och hur mycket barnen interagerade med husdjuren. Det gick inte heller att säga något om den långsiktiga påverkan på barnens hälsa. Hon välkomnar därför nya ännu mer detaljerade studier.

Det bästa vore att undersöka olika familjer som slumpmässigt får eller inte får in husdjur i sina hem och att alla de familjer som får husdjur som gäster jämförs med familjer som inte får några, säger Parast.

Text och översättning: Torbjörn Sassersson

Källor

  1. Medical News Today: Do pets really benefit children’s health? Large study investigates
  2. Taylor & Francis Online: A Propensity-Score-Weighted Population-Based Study of the Health Benefits of Dogs and Cats for Children
Föregående artikelStudie: Facebook gör att du blir ”dum i huvudet” och ickesocial
Nästa artikelMagnesiumbrist – Bota depression, irritabilitet, ångest och sömnlöshet med kosttillskott

2 Kommentarer

Lämna ett svar