Redaktionell policy

 • TV Hälsa finansieras delvis av så kallad innehållsannonsering. Det innehållet är tydligt annonsmärkt.
 • Våra partners har inte något inflytande över TV Hälsas redaktionella innehåll.
 • Att annonsera på TV Hälsa innebär inte att man själv, eller den bransch man verkar i, undgår granskning.
 • TV Hälsas medarbetare är uppkopplade och aktiva i sociala medier. Det är där den huvudsakliga interaktionen med våra publik sker.
 • Vi uppträder alltid respektfullt och tar ej partipolitisk ställning.
  Våra nyhetsreportrar får inte arbeta eller ta sidouppdrag för ett politiskt parti. De ska också undvika att ta partipolitisk ställning på sina privata sociala medie-konton.
 • Precis som alla andra människor har våra medarbetare åsikter, men vi följer alltid de journalistiska yrkesreglerna. I övrigt gäller sunt förnuft.
 • TV Hälsas policy är att vi aldrig avpublicerar/drar tillbaka redaktionellt innehåll. Vi står för det vi publicerar och ingen utomstående part kan påverka det. Skulle vi däremot uppmärksammas på att en hel artikel eller video (eller motsvarande redaktionellt material) bygger på felaktiga uppgifter kan vi ta ett beslut om att avpublicera. Det tas av ansvarig utgivare, Mikkel Magnus.
 • TV Hälsa föredrar att göra intervjuer ansikte mot ansikte eller per telefon/Skype. I undantagsfall gör vi intervjuer via mejl eller chatt.
 • Vi låter endast i undantagsfall en intervjuperson se frågorna i förväg. Däremot berättar vi gärna vilken typ av frågor eller vad anledningen till vår intervju är.
 • Vi intervjuar aldrig minderåriga utan målsmans tillstånd. Vi visar alltid stor hänsyn när vi intervjuar personer som inte är medievana.
 • Vi betalar aldrig för en intervju.
 • Om vi hämtar information eller citat från en annan källa än egna intervjuer eller fältarbete citerar vi tydligt och länkar till källan. Detta för att läsarna enkelt ska kunna hitta ursprungskällan och hitta mer information.
 • Vi citerar endast källor som vi bedömer är trovärdiga, antingen andra etablerade medier, myndighetshandlingar/dokument, forskningsrapporter från etablerade universitet, eller människor som kan anses vara ämnesexperter etc. Utöver det gör vi naturligtvis intervjuer som tillför röster till våra jobb, människor som kan bidra med vittnesmål, perspektiv eller åsikter.
 • Källskyddet är något TV Hälsas journalister tar på största allvar. Du kan alltid vara trygg med att vi hanterar dina tips med största försiktighet och att du alltid kan vara 100 procent anonym om du så önskar. Däremot vill TV Hälsa veta vem du är, för att kunna göra en korrekt bedömning av uppgifterna, även om vi låter dig vara anonym inför våra läsare.