Sahlgrenska lanserar sin första internetbehandling

152

“E-psykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset lanserar nu en ny internetbehandling, sjukhusets första, mot insomnia, sömnlöshet. Det riktar sig till patienter inom psykiatrin som kan ha svårt att ta till sig sin behandling på grund av sömnproblemen. 

“Om man får hjälp med sin sömnproblematik kan även andra besvär bli bättre, såsom depression eller ångest. Det är vanligt medinsomnibland patienterna i psykiatrin så vi har anpassat behandlingen för att passa målgruppen”, säger MikaelMide, psykolog och projektledare inom E-psykiatrinpå Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs mer i Life Science Sweden

Kommentera