Studie: Saknas bevis för att cancerläkemedel förlänger eller förbättrar livet för patienter

7535

Medicinsk forskning på cancerläkemedel

I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften BMJ framkommer att cancerläkemedel varken varken förlänger eller förbättrar livet för cancerpatienter. Forskarna efterlyser därför att bevis säkras innan cancerläkemedel godkänns av läkemedelsmyndigheter.

Forskarna hade studerat cancerläkemedel som funnits på marknaden under fem år (2009-2013) och då funnit att endast 11 av 68 läkemedel, som redan godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, kunde uppvisa en meningsfull förbättring för patienterna. Men även i de fall som läkemedlen kunde öka chanserna att överleva var effekterna oftast svaga. Medlen kunde endast i 10% av fallen öka livskvaliteten.

”But the study, which looked at the clinical trials associated with the drugs, reveals that at the time the therapies became available there was no conclusive evidence that they improved survival in almost two-thirds of the situations for which they were approved.” – The Guardian

Tomas Salmonson som är chef för den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP försvarar sig. Han menar att artikelförfattarna bakom studien skjuter in sig på att de enda relevanta utfallsmåtten är överlevnad och livskvalitet. Salmonson menar att det inte bara är dessa två som är kliniskt relevanta.

Salmonson säger:

”Man ska inte läsa resultaten i studien som att läkemedlen inte har effekt på död utan att man inte visat effekt på död” och ”Antalet godkända läkemedel skulle definitivt minska om kravet är att alla ska visa effekt på överlevnad” – LäkemedelsVärlden

Vinay Prasad - pressfoto
Vinay Prasad – pressfoto

Verkningslösa cancerläkemedel från Big Pharma ett globalt problem

Problemet med läkemedel som ger svag eller ingen effekt är detsamma överallt, enligt dr Vinay Prasad som är ”assistant professor” vid ”Oregon Health and Sciences University”. Han menar att det enbart är meningsfullt att utsätta patienter för toxiska läkemedel om det finns en rimlig chans att öka chanserna till överlevnad eller livsförbättring.

“The expense and toxicity of cancer drugs means we have an obligation to expose patients to treatment only when they can reasonably expect an improvement in survival or quality of life.” – Vinay Prasad

Prasad säger att de flesta cancerläkemedel som godkänns bygger på sköra underlag och många av dessa läkemedel kostar runt 800,000 kr per år vid behandlingen av en patient. Han menar vidare att det regulatoriska systemet är trasigt och måste genomgå seriösa förändringar.

Text: Torbjörn Sassersson

Källa

Föregående artikelDat Hai Tran – Thaiboxaren som började laga sund thaimat
Nästa artikelNorsk läkare misstänker att psykiska sjukdomar kan orsakas av infektioner

2 Kommentarer

  1. Låter som att läkemedelsindustrins canserläkemedel i väldigt hög grad går ut på att pumpa ut pengar från sjukvårdapparaten, vilket iofs inte känns som någon överraskning, utan tyvärr snarare blir en bekräftelse på det man har misstänkt. Uuh….

  2. Dra inte allt över en kam. Många som fått behandling för en ca- sjukdom lever endast tack vare den. Min man levde i 13 bår efter diagnosen Plasmocytom/myelom tack vare olika ca-mediciner. Vid första undersökningen, då sjukdomen diagnosticerats var prognosen 1/2 – 1 år- det fanns ingen behandling. Det var den allmänna uppfattningen. Men då kuinde han delta i en studie med behandling med Högdoscellgiftbehandling och efterföljande autolog stamcelltransplantation. Sedermera fick han Velcade i olika omgångar.

Lämna ett svar