Sammanfattning av vad experter vet om coronaviruset i Kina

1917
Dr Bruce Aylward från WHO. Pressfoto
Dr Bruce Aylward från WHO. Pressfoto WHO

Ett team av internationella experter har skickats till Kina av Världshälsoorganisationen för att undersöka situationen med Covid-19. Uppdraget leddes av dr Bruce Aylward från WHO och dr Wannian Liang från Folkrepubliken Kina. Experterna besökte Peking, Wuhan, Shenzhen, Guangzhou och Chengdu.

Text: Sanja R. Juric, TV Hälsa

I uppdraget deltog 25 nationella och internationella experter från Kina, Tyskland, Japan, Korea, Nigeria, Ryssland, Singapore, USA och Världshälsoorganisationen (WHO). Uppdraget genomfördes under en 9-dagarsperiod 16-24 februari 2020. Kommissionens rapport om Covid-19 finns att läsa i sin helhet som PDF.

Sammanfattning av fakta om Covid

De flesta av de 2055 smittade sjukhusarbetarna smittades antingen hemma eller i den tidiga fasen av utbrottet i Wuhan när sjukhusets skyddsåtgärder ännu inte hade höjts. Den mesta av spridningen skedde inom familjer som hade nära kontakt med en infekterad person. Överföring i luften över långa avstånd är alltså inte en av orsakerna till spridning.

Provinsen Hubei, vars huvudstad är Wuhan, hade under perioden 65,596 smittade personer. Totalt skickades 40,000 anställda till Hubei från andra provinser för att bekämpa epidemin. 45 sjukhus i Wuhan sköter Covid-patienter, varav 6 är för patienter i kritiskt tillstånd och 39 tar hand om allvarligt sjuka patienter och för smittade personer över 65 år.

Två provisoriska sjukhus med 2600 bäddar byggdes på kort tid. 80% av de smittade hade milda symptom. För dessa hade 10 tillfälliga sjukhus inrättats i gymnastiksalar och utställningshallar.

5% av människor som har diagnostiseras med Covid har behövt artificiell andning. Ytterligare 15% har behövt andas in syrgas över en längre period. Återhämtningsperioden har varit i genomsnitt 3-6 veckor vid dessa allvarliga fall. För de med mildare fall av sjukdom har återhämtningen varit i genomsnitt två veckor.

Kina kan nu producera 1,6 miljoner test-kit för det nya coronavirus per vecka. Alla som går till läkaren för feber testas för viruset. Detta gäller över hela landet. Endast i Guangdong-provinsen, långt från Wuhan, har 320,000 personer testats och 0,14% av dem var positiva för viruset. De flesta som smittas utvecklar symtom.

Vanligaste symtom vid Covid-19 smitta

Feber (88%), torr hosta (68%), utmattning (38%), slem vid hosta (33%), andnöd (18%), halsont (14%), huvudvärk (14%), muskelvärk (14%), frossa (11%), illamående och kräkningar (5%), täppt näsa (5%) och diarré (4%).

Dödligheten i Covid-19

Dödligheten har visat sig ligga på 3,4% efter en undersökning av 44,672 infekterade i Kina. Den har påverkats starkt av ålder, befintliga förhållanden, kön, och särskilt hälso- och sjukvårdssystemets respons. Alla dödsfallssiffror återspeglar situationen i Kina fram till den 17 februari.

Dödlighetsgraden var 5,8% i Wuhan, men 0,7% i andra områden i Kina. Detta förklarade Kina med bristen på kritiska vårdsängar i Wuhan. För att hålla dödlighetsgraden låg som utanför Wuhan, måste andra länder förhindra spridningen av viruset. Även antalet vårdsängar för allvarligt sjuka måste öka.

Tack vare ett antal olika behandlingsmetoder som Kina framgångsrikt testat över hela landet är dödlighetsgraden i Kina nu lägre än för en månad sedan.

Högst dödlighet för gamla och patienter med hjärtsjukdomar

Dödlighetsgraden för de som var infekterade och hade befintlig hjärt-kärlsjukdom i Kina var 13,2%. Siffran ligger på 9,2% för de som är infekterade och med höga blodsockernivåer (okontrollerad diabetes), 8,4% vid högt blodtryck, 8% vid kroniska luftvägssjukdomar och 7,6% vid cancer. Infekterade personer utan relevant tidigare sjukdom dog i 1,4% av fallen.

Stadig minskning av smittade i Kina sedan januari

Enligt rapporten så har antalet fall stadigt minskat sedan januari i Kina. Författarna till rapporten uppger ett antal åtgärder som har bidragit till minskningen.

  • Alla smittade har intervjuats, vilka dessa har varit i kontakt med och dessa har i sin tur testats. Wuhan har till exempel haft 1,800 lag med minst fem personer per lag, som har kontaktat alla smittade. Även insatserna utanför Wuhan har varit omfattande och framgångsrika.
  • I Shenzhen hade alla 2,842 kontaktpersoner hittats och testats. 2,8% av dessa hade blivit smittade. I Guangdong hade alla 9,939 hittats och siffran låg på 4,8%, medan i Sichuan provinsen hade 99% av 25,347 hittats och av dessa hade 2,8% visat positivt för viruset.

Risken för att bli smittad om du har haft personlig kontakt med en infekterad person är alltså mellan 1-5%.

Age % of population % of infected Fatality
0-9 12.0% 0,9% 0 as of now
10-19 11.6% 1.2% 0.2%
20-29 13.5% 8.1% 0.2%
30-39 15.6% 17.0% 0.2%
40-49 15.6% 19.2% 0.4%
50-59 15.0% 22.4% 1.3%
60-69 10.4% 19.2% 3.6%
70-79 4.7% 8.8% 8.0%
80+ 1.8% 3.2% 14.8%

 

”Kinas kompromisslösa och rigorösa användning av icke-farmaceutiska medel för att begränsa spridningen av COVID-19-viruset till ett antal platser, ger livsviktig information om hur det globala gensvaret på smittan skulle kunna se ut. Denna ganska unika och aldrig tidigare skådade Kinesiska folkhälsorespons vände ökningen av antalet fall både i Hubei, där en omfattande spridning har skett på samhällsnivå, och i de provinser dit smittan har migrerat, där familjegrupper verkar ha drivit på utbrottet.” Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Text: Sanja R. Juric, TV Hälsa

Föregående artikelCoronaviruset kan vara ungefär lika dödligt som vanlig säsongsinfluensa
Nästa artikelDebatt om coronainfluensan – Det finns all anledning till oro
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

1 kommentar

  1. Korona viruset kan vara konstgjörd i laboratorium hade fåt strålande namm att lät kan utalas jag kan inte ser smitande barn som verka konstigt

Lämna ett svar