Sikkim, en mindre delstat i Indien var den första att gå över till helt ekologisk jordbruk redan 2016. Turismen ökade med 70 procent, och marken har blivit helt återställd. Människor över hela världen har besökt platsen, där över 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur lever i ett blomstrande ekosystem. 

Text: Sanja R. Juric | Sikkim i Indien. Foto ovan: Pratap Chhetri. Licens: Unsplash.com (free use) | Video: Will organic revolution boost farming in India? BBC – News

Beslutet att gå helt över till ekologisk jordbruk i den lilla Indiska delstaten Sikkim kom inte plötsligt. Processen började redan 2003. Indien hade några år tidigare välkomnat kemiska bekämpningsmedel som bidrog till ökad livsmedelsproduktion och på så sätt gjorde landet mindre beroende av utländska bistånd. Allt var dock inte positivt. Den ökade produktionen kom med förödande konsekvenser. Cancerfall i industriella jordbruksområden ökade. Kritiken växte ytterligare, då floder blev förorenade och jorden obrukbar.


Khorlo Butia, jordbrukssekreterare i Sikkim, säger till BBC att syftet med beslutet var att behålla den goda odlingsmarken. Bättre mat åt människorna i området var en annan anledning, likaså kemikaliefritt vatten och luft. Beslutsfattarna ville också behålla delstatens biologiska mångfald.


Beslutet som fick Indiens ledare att satsa på ekologisk jordbruk

Under 2003 bestämde sig myndigheterna i Sikkim att helt fasa ut kemiska bekämpningsmedel. Det började med att myndigheterna förbjöd försäljning av pesticider. Även om biologisk gödsel inte var okänt för jordbrukarna i Sikkim, var beslutet inte så uppskattat i början.

Bild på Gangtok, Sikkim. Foto: Vashitva Kumar Licens: Unsplash Copy (free use)
Bild på Gangtok, Sikkim. Foto: Vashitva Kumar Licens: Unsplash Copy (free use)

Under de första två tre åren, minskade vår skörd drastiskt. Vi blev förstörda. Alla vi unga jordbrukare blev oroliga att ekologisk jordbruk är ingenting för oss,” säger Karma Bhuta en av jordbrukarna i Sikkim för BBC.

Myndigheterna lovade att kompensera invånarna vid bortfall av inkomst. Det blev helt förbjudet att använda pesticider och alla som använde dessa skulle bötfällas eller riskera fängelse i upp till tre månader. Jordbrukarna blev lättade när skörden efter cirka tre år, återgick till detsamma det hade varit innan.

Mer än 500 arter av fjärilar, 4,500 olika växtarter och sällsynta vilda djur som röd panda, himalayabjörn och snöleopard drar till sig människor från hela världen. Det är inte enbart turismen som har ökat, marken har återhämtat sig helt.

Beslutet som kom att påverka hela Indien

Nyheten om fördelarna med att gå helt eko har spritt sig som ringar på vattnet hela vägen till landets ledare. Indiens premiärminister Narendra Modi med regeringen, har valt att sprida Sikkims ekologiska jordbruk i Indien och har satsat 119 miljoner dollar i stöd för ekologiskt jordbruk runtom i landet.

Ökad produktion

Sikkims resa har haft sina motgångar, men även jordbrukare som hade kämpat med övergången har sagt att deras grödor har återhämtat sig. Det har funnits en del oro för sjukdomar som påverkar grödor och stigande priser efter att jordbrukare hade gått över till biologiska bekämpningsmedel istället för syntetiska. En del har fått sluta arbeta med jordbruk helt och hållet.

Pam Dorjee Sherpa, en av jordbrukarna i området berättade för Washington Post att det behövs bättre tillgång till marknader, utbildning och organisk gödsel. Hans egna produktion hade minskat drastiskt efter övergången. Många har fått kämpa och delstaten är till en del beroende av att ta in produkter från andra delar av Indien.

Trots en del utmaningar under de 16 år sedan delstaten började gå över till ekologiskt jordbruk, har produktionen ökat på flera av grödorna men de flesta har legat på samma nivå. En gröda som sticker ut är delstatens mandarinapelsin, en specialgröda i Sikkim, som ökade avkastningen med 22% från 2010-2011 till 2015-2016. Övriga frukter steg i genomsnitt 5% under samma period.

Vann priset Future Policy Award 2018

Regionens framgångar blev uppmärksammade ännu en gång när den fick Future Policy Award 2018. Vid en FN-ceremoni i Rom vann Sikkim över 51 andra nominerade från 25 länder världen över. Syftet med utmärkelsen är att öka den globala medvetenheten om platser som har kommit långt i sin strävan att skapa bättre levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer. Målet är också att påskynda politiska åtgärder för mer rättvisa, hållbara och fredliga samhällen.

Cancer och dödliga svampar

Även om fler länder satsar mer på ekologiskt jordbruk pekar allt på att det inte räcker. Alarmerande rapporter om minskat antal insekter och den drastiskt minskade bipopulationen i världen, har avlöst varandra under de senaste åren. TV Hälsa skrev den 9 april om candida auris, en dödlig jästsvamp som hittills inga läkemedel har kunnat utplåna.

En del teorier handlar om att svampen har uppkommit efter överanvändning av kemiska bekämpningsmedel. Oron över dess spridning är ännu en anledning till att se över användningen av kemiska bekämpningsmedel. Forskare världen över försöker hitta alternativ men förändringen går långsamt. Det skapas nya genetisk modifierade grödor och organismer i tron om att dessa kommer att lösa en del av de problem vi står inför.

Trots fler och fler domslut där jordbrukare har fått cancer och stämt Monsanto för att glyfosat ligger bakom, fortsätter företaget att förneka faran med sina produkter. Det idag Bayer-ägda företaget har fått böta flera hundra miljoner amerikanska dollar efter domslut.

Text: Sanja R. Juric

Källor och relaterat

Föregående artikelBlodbrist under graviditeten kan ge autism, minskad mental kapacitet, ADHD
Nästa artikelCoca-Cola bakom ILSI – har infiltrerat statliga hälso- och näringsorgan
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

2 Kommentarer

  1. Det är detta som är det viktigaste av allt , stopp a kemikalieanvändandet i jordbruket pga att det förgiftar Moder Jord och i förlängningen även Människan. Vi är lurade helt enkelt att det inte går att odla utan kemikalier . Hur gjorde man innan 1950 , för det var ungefär då som man började med eländet.

  2. Sedan Monsantos patent gick ut har användningen av glyfosat exploderat. Det slår tillbaka mot oss själva. Det kommer snart fler artiklar om konsekvenserna , samt hur företagen arbetar bakom kulisserna för att fortsätta dra in vinsterna.

    Jordbrukarna har stött på en hel del utmaningar som man arbetar med fortfarande. De har dock lyckats en hel del sedan 2003. Förhoppningsvis kommer Indien fortsätta stödja och utveckla modellen och inspirera andra.

    Tack för din kommentar Eiwa!

Lämna ett svar