Så här kan du bygga upp ett skydd mot coronavirus

21912
Kerstin Unger-Salén: Så här kan du bygga upp ett skydd mot coronavirus. Foto: Torbjörn Sassersson och selfie
Kerstin Unger-Salén – Foto: Torbjörn Sassersson och selfie

INFLUENSATIPS. Ansvariga myndigheter informerar inte om immunförsvarets roll för att göra oss mer motståndskraftiga mot virusinfektioner som exempelvis coronavirus, trots att det är bevisat att ett bra immunförsvar är vår bästa bundsförvant för att hantera en infektionssjukdom som tex att skapa ett skydd mot coronavirus, även om vi redan blivit smittade.

Text: Kerstin Unger-Salén, driver bloggen AlltomCancer.com

I länder som Kina och Sydkorea rapporteras att man på sjukhusen behandlar Corona-viruspatienter med intravenöst och oralt C vitamin och D-vitamin. Det är synnerligen intressant men det är inte heller något man vill tala om (se referenser) och på vissa sajter vill man mörka denna information, som om det vore farligt att låta människor få för sig att vitaminer kan ha en positiv inverkan på vår motståndskraft.

Som de flesta idag vet angriper Coronavirus det respiratoriska systemet och försämrar vår andningsförmåga, det mest fundamentala för att hålla oss vid liv.

De som löper större risk att viruset komplicerar deras sjukdomsförlopp är människor med nedsatt lungkapacitet och försvagat immunförsvar.

Det bästa sättet att minska risken att bli smittad, undvika komplikationer eller dödsfall, är ett förstärkt immunförsvar. I hela debatten om hur man ska handskas med coronaviruset lyfts immunitet fram som huvudaktören, men det förekommer ingen information om vad du själv kan göra för att förbättra ditt försvar.

Det råder ingen tvekan om att smittan nu sprider sig stort i Europa och det är försent att förhindra detta, men möjligtvis kan vi försena en alltför hög topp av antalet insjuknande genom att isolera de som är mest utsatta, snarast möjligt. Man har olika strategier i olika länder men en är gemensam, förhindra att sjukvården kollapsar och att man i ett sådant läge tvingas välja vilka man måste låta dö p.g.a. att man inte har tillräckliga resurser.

Mot bakgrund av att vissa grupper befinner sig i en större farozon frågar sig säkert många: Finns det något allmänheten kan göra för att försöka skydda sig själv?

 • Först och främst, reducera kontakten med andra människor och håll avstånd,
 • tvätta händerna eftersom alla kan vara smittbärare (även om de inte uppvisar symtom).
 • Kan man åka ut till ett landställe är det en bra ide för att undvika att umgås i tätbefolkade områden.
 • Än finns inget vaccin och inte heller erkänd medicin för att behandla coronaviruset, men du kan stärka ditt immunförsvar.

Vad kan du göra för att bygga upp skydd mot coronavirus?

D-vitamin

D-vitamin har visat sig kunna sänka risken för bakteriella och virala respiratoriska sjukdomar och kan också ge dig ett skydd mot coronavirus. Har man väl blivit smittad kan intag av höga doser D-vitamin starkt reducera komplikationer från sådana sjukdomar.

Det har gjorts många vetenskapliga studier om D vitamin och en  synnerligen  intressant meta-studie genomfördes 2017 i Storbritannien på 10 000 personer:

”Vitamin D supplementation reduced the risk of acute respiratory tract infection … prevent one person from having any acute respiratory tract infection (NNT) using the … systematic review and meta-analysis of individual participant data” – Adrian R Martineau, professor of respiratory infection and immunity, David A Jolliffe, postdoctoral research fellow, and Carlos A Camargo, Jr, professor of emergency medicine, medicine, and epidemiology. 2017 Feb 15. doi: 10.1136/ bmj. i 6583.

Denna metaanalys och evidensbaserade forskningsstudie är synnerligen tillförlitlig och visar att D vitamin kan minska risken att få bakteriella och virala respiratoriska infektioner och om man väl smittats, kan det reducera komplikationer.

Kroppen behöver adekvata mängder D-vitamin för att producera anti-mikrobiella proteiner som kan döda virus och bakterier. Utan tillräckligt med D-vitamin är vi mer utsatta för sådana infektioner säger Dr. Adit Ginde,  professor i akutmedicin vid the University of Colorado School of Medicine.

I den ovan nämnda meta-studien jämförde man flertalet grupper. I ett fall fick en grupp D-vitamin kosttillskott och den andra placebo, nämligen inget D vitamin alls.

Man fann att den grupp som fick D-vitamin fick väsentligen lägre infektioner och dessutom mindre komplikationer om de hade smittats.

Flera olika grupper jämfördes också, varav vissa fick D-vitamintillskott en gång i månaden, andra en gång i veckan och slutligen ytterligare en grupp fick tillskott varje dag. Fördelat på alla grupper drabbades 12% av mindre infektioner och häpnadsväckande nog:

De som tog dagliga tillskott av D-vitamin, löpte en 70% lägre risk att få respiratoriska sjukdomar och var överlag bättre skyddade.

Man kan utgå ifrån att de flesta som lever i Norden har D-vitaminbrist p.g.a. brist på solexponering. Det leder till konklusionen att hälsovårdsmyndigheter, speciellt i dessa tider, borde rekommendera intag av kosttillägg i form av D-vitamin. Det finns inget att förlora och allt att vinna. Återigen, enligt studien hade man inte kunnat finna att D-vitamin gav några som helst biverkningar.

The National Institute for Health and Care Security i Storbritannien rekommenderar alla att ta minst 400 IU vilket visar hur allvarligt de tar på D-vitaminbrist, även om den rekommenderade dosen är låg. D-vitamin är mycket säkert tillskott utan biverkningar och 1000 IU är en säker och bra dos.

C-vitamin för bättre immunförsvar

Ett annat vitamin som är välkänt för att höja immunförsvaret och ge ett skydd mot coronavirus är C-vitamin, en potent antioxidant och co-faktor för en hel mängd biosyntetiska och genreglerande enzymer. C-vitamin är inblandat i många av immunförsvarets funktioner, understödjer åtskilliga cellfunktioner och kan förgöra mikrober.

C-vitamintillskott tycks kunna både förebygga och behandla respiratoriska infektioner enligt forskning. Man har funnit att människor som har lunginflammation, har lägre C-vitamin nivåer och tillskott av C-vitamin har visat sig kunna förkorta deras sjukdomsförlopp.

Vi vet också att C-vitaminbrist leder till nedsatt immunförsvar och större infektionsrisk.

I Sydkorea liksom i Kina rapporteras att man behandlar patienter med höga doser intravenöst och oralt C vitamin. Det måste väl finnas någon anledning.

Läs mer: C-vitamin mot Covid-19 och lunginflammation – Forskning

Quercetin

Quercetin har godkänts av FDA som ett säkert tillskott som inte ger biverkningar. Enligt flera forskningsstudier varav en heter: ”Quercetin as an Antiviral Agent Inhibits Influenza A Virus (IAV) Entry”, Wenjiao Wu, Richan Li, […], and Jie Yang, publicerat på www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728566/, konfirmerar man att tillskottet Quercetin kan agera som ett antiviralt medel och därmed ett skydd mot coronavirus.

Quercetin anses enligt forskning således ha en antiviral kapacitet genom följande mekanismer:

 1. Kan förhindra viruset möjlighet att infektera celler
 2. Förhindra att redan infekterade celler replikeras
 3. Reducera. motståndskraften för behandling av redan infekterade celler

Annan forskning utfört av the US Department of Defense, publicerat 2007, där man fann att quercetin minskar risken för virala sjukdomar efter extrem fysisk stress, vilket annars kan minska immunförsvaret och göra människor mer utsatta för infektioner.

Att inte glömma: probiotika

70 till 80 % av vårt immunförsvar sitter i tarmarna. Probiotika är alltid rekommendabelt för att höja immunförsvaret eftersom det tillför tarmsystemet goda, verkningsfulla bakterier. Så ett skydd mot coronavirus finns även i dina tarmar.

Dr Hyoungjoo Shin rapporterar från Korea:

“I live in Daegu, South Korea, a city of 2.5 million, where 1,579 people have confirmed infected by the COVID-19 virus. here was in increase of 447 confirmed cases during one day alone. The city was immediately locked down.”

“At my hospital in Daegu (Onvit Hospital), all inpatients and all staff members have been using vitamin C orally since last week, and also, to increase their immunity, all patients and staff received vitamin D 200,000 IU intramuscular injections.

Some people this week had a mild fever, headaches and coughs, and those who had symptoms got the blood test, and then, 30,000 mg intravenous vitamin C. Some people got better after about two days, and most had symptoms go away after one injection.

The patients and staff of my hospital look very bright and healthy. I will keep telling people. I will send information to the Korean Medical Association and also to the local governments. I will send the data to them again and again.” – Hospital website (på koreanska).

Ett officiellt utlåtande från Xi’an Jiaotong University Second Hospital (2) säger:

“On the afternoon of February 20, 2020, another 4 patients with severe new coronaviral pneumonia recovered from the C10 West Ward of Tongji Hospital. In the past 8 patients have been discharged from hospital…

High-dose vitamin C achieved good results in clinical applications. We believe that for patients with severe neonatal pneumonia and critically ill patients, vitamin C treatment should be initiated as soon as possible after admission…

Early application of large doses of vitamin C can have a strong antioxidant effect, reduce inflammatory responses, and improve endothelial function. . . Numerous studies have shown that the dose of vitamin C has a lot to do with the effect of treatment…

Hgh-dose vitamin C can not only improve antiviral levels, but more importantly, can prevent and treat acute lung injury (ALI) and acute respiratory distress (ARDS).”

För den som är ytterligare intresserad av denna metastudie läs själva forskningsstudien på PubMed.

Deras konklusion:

“Our study reports a major new indication for vitamin D supplementation: the prevention of acute respiratory tract infection. We also show that people who are very deficient in vitamin D and those receiving daily or weekly supplementation without additional bolus doses experienced particular benefit.

Our results add to the body of evidence supporting the introduction of public health measures such as food fortification to improve vitamin D status, particularly in settings where profound vitamin D deficiency is common.” -AR Martineau – ‎2017.

Det finns en bra sammanställning på YouTube nedan gjord av dr John Campbell.

Text: Kerstin Unger-Salén, driver bloggen AlltomCancer.com

Källor och referenser

 • Shanghai Government Officially Recommends Vitamin C for COVID-19 by Andrew W. Saul
 • (OMNS Mar 3, 2020) The government of Shanghai, China has announced its official recommendation that COVID-19 should be treated with high amounts of intravenous vitamin C. (1) Dosage recommendations vary with severity of illness, from 50 to 200 milligrams per kilogram body weight per day to as much as 200 mg/kg/day.
 • Int J Tuberc Lung Dis. 2004 Feb;8(2):263-6. ”Ascorbic acid in blood serum of patients with pulmonary tuberculosis and pneumonia.” Bakaev VV1, Duntau AP. Publicerat på PubMed

 

Föregående artikelLivet i den röda zonen – Läkare i Italien berättar om coronakrisen
Nästa artikelFramgångsrik C-vitaminbehandling i högdos mot Covid-19
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

3 Kommentarer

 1. Quercetin skall precis som hydroxyklorokin tas tillsammans med zink eller i en zink-rik kost. Båda ämena släpper in zink i cellen där mineralet hindrar viruset från att replikera sig. Svart kumminfröolja av hög kvalitet har samma effekt på zink som quercetin och hydroxyklorokin.

Lämna ett svar