TARMHÄLSA. Meditation har praktiserats i 1000-tals år, och meditationsformer har sedan 50 år fått stor uppmärksamhet inom västerländsk medicin. En ny studie på buddhistmunkar visar att långvarig meditation stärker den hälsosamma bakteriebiofloran i tarmen, vilket bidrar till minskad ångest, depression och risk för hjärtsjukdomar.

En studie som publicerades i General Psychiatry den 16 januari 2023 visar att långvarig meditation kan reglera balansen i tarmens bioflora och har en positiv inverkan på både fysisk och psykisk hälsa, skriver Epoch Health.

Forskarna analyserade avföringsprover och blodprover från 37 buddhistiska munkar från tre tibetanska kloster vilka jämfördes med 19 personer i samma område, i liknande åldrar och med liknande matvanor. Munkarna praktiserade daglig meditation i minst två timmar under en period som sträckte sig från tre till 30 år.

Meditation stärker tarmfloran

Analysen av avföringsprover visade att två hälsosamma bakteriegrupper av släktet Megamonas och Faecalibacterium, var betydligt rikligare i tarmarna hos gruppen av munkar än hos de 19 personer som inte mediterade.

De två bakteriesorterna påverkar kroppens inflammationsstatus och ämnesomsättning och de kan kopplas till en lindring av psykisk ohälsa och förbättrat immunförsvar. Analyser av blodprover visar även att munkarna hade betydligt lägre kolesterolmarkörer än kontrollgruppen, vilket tyder på att de hade en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar, enligt forskarna.

Meditation minskar ångest och lindrar smärta

Epoch Health skriver att många nya medicinska studier bekräftar sedan tidigare kända fördelar med meditation för både den fysiska och psykiska hälsan. Meditation kan hjälpa meditatören att fokusera bättre, öka arbetseffektiviteten och träningen ger en bättre förmåga att reglera känslor, vilket ger ett inre lugn.

Meditation lindrar även kronisk smärta som inte medicinering biter på och smärttröskeln höjs. Kroppslig avslappning minskar fyiskt lidande.

Epoch Health tar upp att den amerikanske forskaren Jon Kabat-Zinn som 1979 skapade programmet Mindfulness-Based Stress Reduction, för att bekämpa stress, kronisk smärta och andra sjukdomar.

Studien visade att 90 patienter med kronisk smärta vilka genomgått 10 veckors meditationsträning kunde dra ner på smärtstillande mediciner. De fick ökad rörlighet och förbättrat självförtroende. De patienter som fortsatte att regelbundet öva meditation kände långsiktiga effekter av smärtlindring.

Mindfulness är en västerländsk teknik som härstammar från Sakyamuni Buddhas vipassana-tradition, en tradition som är 2500 år gammal, men teknikerna i sig är förmodligen ännu äldre (red anm).

Utöva gärna meditation i vardagen

Neurologen dr Yang Jingduan menar att dagens livsstil håller människor fast i ett tillstånd av kronisk spänning och stress under en längre tid, vilket resulterar i att kroppens ”sympatiska nervsystem” ständigt är i ett hyperaktivt tillstånd. Med tiden kommer tillståndet att orsaka ansamling av gifter och ge ett svagare immunförsvar, dålig blodcirkulation, endokrina störningar och andra problem.

Meditation däremot kan bidra till att förstärka det ”parasympatiska nervsystemet” och hjälpa till att reparera och regenerera kroppen.

Yang Jingduan påpekar att meditation har sitt ursprung i orientaliska religioner och andliga praktiker, som kan hjälpa människor att fokusera på det aktuella ögonblicket så att de kan befrias från distraherande tankar genom att observera tanekeprocessen i sig. Han säger att meditation kan tillämpas i det dagliga livet.

”När du kan göra en enda sak uppmärksamt är du redan i ett tillstånd av meditation. När du äter din måltid, tänk bara på att äta och ingenting annat. Glöm alla saker från igår och semestern i morgon.”

”När du tänker på vad du gör nu och gör det omedelbart utan dröjsmål, kommer du att känna dig avslappnad nästan omedelbart.”

Källor och relaterat

”Forskningen har bekräftat att tarmmikrobiota kan påverka hälsan genom axeln mellan mikrobiota, tarm och hjärna. Meditation, som en inre mental övning, kan ha en positiv inverkan på regleringen av en individs fysiska och mentala hälsa.”

”Nittio kroniska smärtpatienter utbildades i mindfulnessmeditation i ett 10-veckors program för stressreducering och avslappning. Statistiskt signifikanta minskningar observerades i mätningar av närvarande smärta, negativ kroppsbild, hämning av aktivitet på grund av smärta, symtom, humörstörningar och psykologiska symtom, inklusive ångest och depression.”

Föregående artikelAllt du behöver veta om spelpauser
Nästa artikelSpelande och nervsystemet: hur du kan spela utan att skada din hälsa
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

Lämna ett svar