Ophiocordyceps unilateralis som dödat en myra - Foto: David Hughes, Penn State University
Ophiocordyceps unilateralis som dödat en myra – Foto: David Hughes, Penn State University

Det låter som hämtat från en film om zombies. Tänk dig en svamp som infekterar dig, utvecklar ett mycel som fungerar som ett slags ”nervsystem” i din kropp, lämnar din hjärna intakt men tar ändå över ditt beteende.

Text: Torbjörn Sassersson, texten är uppdaterad kl 09:26, 14 nov

Svampen tvingar dig att utföra handlingar som gynnar svampens fortlevnad. Nu är just denna svamp inte ett problem för människor tror forskarna utan mest för myror. Inte desto mindre visar ny forskning att det går till som det beskrivs ovan. Frågan inställer sig, kan mikrosvamp infektera hjärnan och förändra beteendet hos en människa? Tidigare artiklar på TV Helse pekar på att det finns skäl att misstänka att streptokocker kan ligga bakom vissa psykiska sjukdomar, men som det brukar heta, mer forskning behövs.

Ophiocordyceps unilteralis

Svampen som angriper bla myror heter Ophiocordyceps unilteralis. Den har varit känd länge för att skapa beteendeförändringar hos värddjuret som tvingas klamra sig fast vid bladkanter på ett riskfyllt sätt. Forskarna trodde först att cordyceps-svampen angrep hjärnan, hur skulle annars beteendet kunna förändras?

En ny studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Scientists visar dock att svampen lämnar hjärnan intakt och istället bygger ett eget ”nervsystem” i form av svampcellstrukturer. Ingen annan studie har gått så djupt in de infekterade myrornas anatomi. Forskarna såg att svampen utvecklade sig i bål, lemmar och huvud utan att infektera hjärnan.


Upptäckten visar att svampen kan ta över myran helt genom cellstrukturer som tar över myran. Kontrollen av myran sker perifert.


På cellnivå visade det sig att svampceller vuxit samman med myrans muskler, vilka bäddades in. Dessa närverk av svampceller tycks sedan kunna iscensätta total manipulation av myran som blir en veritabel marionettdocka.

Det går faktiskt att beskriva dessa manipulerade myror som svampar utklädda till myror, menar David Hughes som var senior forskare i studien.

The last of us
Från TV-spelet: ”The last of us”

I slutstadiet på svampens livscykel dör myran och svampen utvecklar då en sporkropp som växer ut ur myrans huvud. Sporerna kan sedan infektera nya insekter som blir zombies. Svampen har gett spelindustrin idéer. I det populära TV-spelet ”The Last of Us” infekteras 60% av världens befolkning av svampen Cordyceps. De överlevande måste konfrontera extremt aggressiva zombies som har svampar som växer ut ur deras huvuden.

Text: Torbjörn Sassersson, texten är uppdaterad

Källa

Föregående artikelDr Erik Enby om magsår, infektioner, cancer och riskerna med symptomdämpare
Nästa artikelNew York Times: Påssjuka kommer tillbaka trots massvaccineringar

1 kommentar

  1. National Geographic (Nov 10, 2017): See What’s Controlling These Zombie Ants

    ”A new study is shedding light on the mysterious markings of zombie ants, tropical carpenter ants that take their orders from a fungus. The fungal vampire carves its way into an ant’s body and compels it to crawl over and devour vegetation until it meets its fate clasped to the underside of a leaf or twig.”

    https://news.nationalgeographic.com/2017/11/controlling-zombie-ants-fungus-spd/

Lämna ett svar