Vetenskapens värld sände den 16 april 2018 inslaget Svamparnas planet om svamparnas massiva inflytande på jorden och deras betydelse för människans sjukdomar och hälsa. Nya rön visar att svampar bygger naturens eget ”internet” som möjliggör kommunikation i skogar. TV Helse sammanställer programmets viktigaste punkter och kommenterar innehållet.

Varje andetag vi tar innehåller 100-tals arter av svampsporer och ändå känner människan bara till en 1% av alla svamparter, men forskningen på svamparnas värld har tagit fart i en rad laboratorier runt om i världen. Lärdomar från svampar kan ge människan nya läkemedel, förståelse för hur kommunikation sker i ekosystem och vi kan även lära oss hur vi kan odla mat i extrema miljöer, framkommer i Svamparnas planet.

Smittsam cancer nämns och berättarrösten säger att den formen av cancer är ovanlig. Ämnet är laddat eftersom de går i klinch med det rådande cancerparadigmet som beskriver cancer och tumörer som människoceller som löper amok.

Cellbiologen Mark Fricker berättar om svamparnas mycelsystem
Cellbiologen Mark Fricker berättar om svamparnas mycelsystem – Foto: Smithandnasht.com

Det vi ser på marken i skogen är inte hela svampar utan endast fruktkroppar medan större delen av svampen finns nere i marken kallat mycel som utsöndrar enzymer som bryter ner organiskt material. En svamps mycel kan till och med migrera i ett markområde i sitt sökande efter föda och medan den gör det flyttar svampen sina näringsresurser med sig. Det berättar cellbiologen Mark Fricker.

Mikrosvamp växer in mellan värdens celler
Mikrosvamp växer in mellan värdens celler – Foto: Smithandnasht.com

I programmet beskrivs hur mikrosvamp i begynnelsen av livet på jorden kunde tränga in i växter (levermossor) mellan växtens celler och även in i cellerna där svampen bildar ett trädliknande mycelsystem kallat arbuskler.

Levermossorna som forskare tror var de första växterna på planeten kunde i sitt samarbete med svampar generera syre till atmosfären.

Prototaxites
Prototaxites – Foto: Smithandnasht.com

En annan intressant upptäckt som tas upp är att det som forskare tidigare trodde var förstenat trä från jordens tidiga epok egentligen är jättesvampar (Prototaxites) upp till 8 meter höga. Dessa jättesvampar var mycket hårda och tåliga.

Svampar och bakterier har en gemensam uppgift i ekosystemet. Bägge bryter ner dött och levande organiskt material till beståndsdelar som utgör näring för ny vegetation.

Svampar kan utveckla ett symbiotiskt förhållande med växten där växten får fosfor från svampen vilken i sin tur får kol från växten som bundit det från luften genom fotosyntes. Svamparna med sina hyfer (trådar) utvecklar hela nätverk (mycel) genom att hyferna växer in i trädens rötter där de byter mineraler och vatten mot socker (kol).

I filmen Avatar är hela skogen ett internet - Image credit: Dylan Cole and The Walt Disney Company
I filmen Avatar är hela skogen ett internet – Image credit: Dylan Cole and The Walt Disney Company

Skogens ”internet” på svamparnas planet

Upptäckter visar att svampar bygger egna ”internet” i skogar som sammankopplar organismer med varandra genom kommunikationsnät som påminner om nervsystem. SVT uppger att ett träd till och med kan skicka ut information till andra träd i samma skog genom svamparnas underjordiska trådar, hyferna.

TV-tittaren kanske associerar till den avlägsna planeten i filmen Avatar. Svamparnas planet ger tyvärr ingen djupare kunskap om dessa avancerade kommunikationsnätverk och hur information egentligen förs över och tas emot.

Läs mer: Svampen som bygger eget ”nervsystem” och tar över beteendet

En forskare säger att varmblodiga djur har ett bättre skydd mot inkräktande svampar än kräldjur vilka är växelvarma. Kroppsvärmen fungerar som ett skydd, en termisk skyddszon. Det leder tankarna till betydelsen av feber, en förhöjd kroppstemperatur, som enligt en del läkare är feberns egentliga funktion, att bekämpa mikroorganismer.

Experiment visar också att vissa mikrosvampar inte kan växa i 37 grader Celsius, som är människans inre kroppstemperatur. Människans kropp ”kokar” bort potentiellt patogena mikrosvampar, enligt programmet.

Svampen som äter upp människans hjärna

BCMJ 56 Vol 7 crypto fig 1
Cryptococcus gattii som angripit en hjärna – BCMJ 56 Vol 7 crypto fig 1

År 2001 upptäckte en veterinär på Vancouver Island på Nordamerikas västkust att hundar och katter utvecklade knölar och fick andningssvårigheter. Efter ett tag fick också människor symptom som: envis hosta, huvudvärk och nattliga svettningar. Röntgenundersökningar visade skuggor på lungorna. Läkarna befarade cancer, men det var svampinfektioner i lungorna.

En epidemi startade på ön som blev förklarad som riskzon och den hade orsakats av svampen Cryptococcus gattii som normalt är en harmlös svamp som bara finns i tropiska miljöer som tex Australien.

Läkare och forskare fick resurser för att snabbt ta reda på hur svampen kunde infektera både människor och djur. Vid det laget hade 10% av de patienter som insjuknat dött av svampinfektionerna. På Vancouver Island var insjuknandet betydligt mer omfattande än i Australien. Främst friska människor drabbades av infektionen, vilket var ovanligt och förvånande.

Ken James
Ken James – Foto: Smithandnasht.com

Ken James på Vancouver Island berättar att han hade samtliga symptom. Han blev medveten om dessa efter att han sett ett nyhetsinslag på TV. Behandlingen sattes igång direkt efter att diagnosen fastställts. Han var smittad av svampen. Att behandla sjukdomen var svårt och kan ta många månader, något som är typiskt för svampinfektioner. Ken James behandlades i ett år och kunde slutligen friskförklaras.

Den värsta med denna typ av svampinfektion är när den sprider sig till hjärnan. Infektionen skapar hålrum i hjärnvävnaden och patienten kan avlida.

Anledningen till att mikrosvampen Cryptococcus gattii är så svår för kroppens immunförsvar att bekämpa beror på att den klarar av att uppslukas av kroppens vita blodkroppar.

Läs mer: Norska forskare tror Parkinsons sjukdom orsakas av svamp- och bakteriesporer
Läs mer: Forskare: Alzheimers och demens kan orsakas av svampinfektioner
Läs mer: Norsk läkare misstänker att psykiska sjukdomar kan orsakas av infektioner

Främmande trädslag och damm spred smittan

Vancouver Island drabbades av en epidemi av Cryptococcus gattii beroende på en förändring i miljön och en icke endemisk trädart. Programmet uppger som orsak en ökad medeltemperatur på 1-2 grader i regionen. Mer värme och torka genererade uppvirvlat damm, vilket var perfekta omständigheter för svampen att få spridning för sina sporer som andades in av djur och människor.

SVT vinklar mot global uppvärmning

TV-programmets narrativ försöker dock dra slutsatsen att orsaken var global uppvärmning och väljer därmed att bortse från den egentliga källan. Studier i fält visade att svampen följt med eukalyptusträd importerade från Australien. Inslaget nämner visserligen det, men gör inte kopplingen.

TV Helse undersökte därför och fann att eukalyptus är en icke endemisk art för USA. Eukalyptus är ursprungligen hemmahörande i Australien och Indonesien. Enligt Pacifichorticulture.org har eukalyptus odlats på Vancouver Island i endast 40 år.

Karen Bartlett, mikrobiolog
Karen Bartlett, mikrobiolog – Foto: Smithandnasht.com

Mikrobiologen Karen Bartlett säger att Cryptococcus-infektioner är endemiska för Australien och kopplade till eukalyptus och ändå driver SVT spåret att orsaken till sjukdomsspridningen beror främst på global uppvärmning.


SVT väljer att bortse från att om eukalyptus inte importerats för odling i USA hade inte heller svängningar i klimat eller väder kunnat sprida svampens sporer eftersom Cryptococcus gattii följer med spridningen av eukalyptus.


Cryptococcus gattii har idag spridits över hela USA och ut i världen.

Läs mer: Spread of Cryptococcus gattii into Pacific Northwest Region of the United States

Svamparnas medicinska egenskaper

Annons från Medhelse.no
Annons från Medhelse.no
TV-programmet Svamparnas planet avslutar med att påpeka svamprikets omfattande positiva betydelse för människan, medicin, biologin och ekosystemen. Mikrobiologen Anna Madden tror att det finns så många okända svamparter att upptäcka att det finns stor potential att finna arter som kan användas för att utveckla nya läkemedel.

Ismannen Ötsi som dog för 5000 år sedan i Alperna bar med sig två talismaner som bestod av tickor. Forskaren Ursula Peintner från universitetet i Innsbruck tror att tickornas funktion var medicinsk. Tickor har antiseptiska egenskaper och kan fungera mot infektioner och cancer, säger Peintner.

Text och kommentar: Torbjörn Sassersson | Produktion: Annamaria Talas. Partners: Screen Australia, Screen NSW, CBC, Curiosity Stream, ZDF/ARTE, SVT, Canadian Media Fund, Rogers Documentary Fund, Flame Distribution.

Svamparnas planet kan ses på SVT Play tom tisdagen den 14 aug 2018.

Föregående artikelRyggsmärtor kan vara en allergisk reaktion i musklerna – Hypotes
Nästa artikelDr Erik Enby kommenterar samtal om alternativmedicin – Homeopati är något på spåren

2 Kommentarer

Lämna ett svar