Tarmcancer är den näst vanligaste cancersjukdomen. Det beror på att den sortens cancer är svår att upptäcka och patienten ofta får behandling i ett skede när det är för sent.

Text: Berit Kvifte, ”Kan spare 300 liv i året” | Översättning: Madeleine Lidman | Bild ovan: Screening för tarmcancer. Licens: AdobeStock

Från år 2021 kommer alla kvinnor och män i Norge som fyllt 55 år, få ett erbjudande att delta i ett nationellt screening-program för att minska antalet tarmcancerfall per år.

Øyvind Holme, överläkare och nationell koordinator för screening-programmet för tarmcancer, förklarar för TV Hälsa att det har uppstått en del missförstånd om vem som kommer kallas.

Øyvind Holme
Øyvind Holme, överläkare och nationell koordinator för screening-programmet för tarmcancer

”Statistiken visar att efter 55 års ålder börjar tarmcancer kurvan stiga brantare. När screening-programmet ska börja skicka ut kallelser, är det denna åldersgrupp av kvinnor och män som erbjuds möjligheten att delta. Screeningen upprepas sedan vartannat år tills de fyllt 65 år. Vi räknar med att kunna skicka ut de första kallelserna under år 2021 och erbjudandet kommer att vara landsomfattande under fem års tid. Det innebär att endast delar av landets 55-åringar kommer att kallas år 2021, sedan kommer en ny grupp 55-åringar kallas år 2022 och så vidare.”

Läs mer: Mer än hälften av godkända cancerläkemedel förlänger varken livet eller ökar livskvalitet

”Så har du fyllt 60 år hamnar du utanför målgruppen?”

”Ja. Vi måste dra en gräns någonstans och koloskopikapaciteten är för dålig i Norge för att vi ska kunna kalla alla över 55 år gammal. Vi behöver tid för att utbilda tillräckligt många läkare och sjuksköterskor som kan ta emot de som kallats till undersökning. Vi kan inte använda de som arbetar med sådana undersökningar idag, för då vi tar kapacitet från de som hänvisas av andra medicinska skäl. Det fungerar inte att de måste vänta längre på undersökningar på grund av screeningprogrammet”, säger Holme.

”Vi satte 55 år som en nedre gräns, eftersom det är vid den åldern antalet cancerfall börjar öka på allvar. 90 procent av de som drabbas av tarmcancer är 55 år eller äldre. Statistik från cancerregistret visar att 4 300 nya fall av tarmcancer upptäcks varje år.”

1600 patienter dör av sjukdomen i Norge varje år, berättade Holme för TV Hälsa.

Testet för tarmcancer kommer med posten

Undersökningens första steg är enkelt att utföra. Du får en ”testuppsättning” i posten. Ett så kallad iFOBT-test. Sedan tar du ett avföringsprov, försluter förpackningen och returnerar testet till laboratoriet vid Akershus universitetssjukhus

”Provet kontrolleras för blod i avföringen. Om blod upptäcks kommer du att hänvisas till koloskopi vid din lokala vårdcentral. Vid screening kan tumörer hittas i ett tidigt skede vid utvecklingen av tarmcancer och då är möjligheterna goda att bli helt”, säger överläkaren Øyvind Holme.

Tecken du bör vara uppmärksam på

Symptom på tarmcancer kan vara väldigt vaga och därför lätta att bortförklaras som andra mindre allvarliga tillstånd som kan drabba matsmältningskanalen.

Läs mer: Lars Bern: Vad du behöver veta om kosten om du fått cancer

Om du är medveten om symptomen vid tarmcancer kommer du förmodligen reagera snabbare på förändringarna. Symptom på tarmcancer kan tex vara:

  • en förändring i avföringsmönstret över tid,
  • en känsla av att inte ha tömt tarmen helt efter att du varit på toaletten,
  • långvariga obehag i magen,
  • blod i avföringen,
  • trötthet en längre period eller
  • viktminskning utan känd orsak.

Om du upplever sådana symptom bör du kontakta din allmänläkare för att bli undersökt.

Text: Berit Kvifte

Relaterat

Föregående artikelGiftiga souvenirer – Blyförgiftad av turistkoppar
Nästa artikelOxalater i vegmaten kan göra dig kroniskt sjuk
Berit Kvifte
Berit Kvifte har varit journalist i 40 år och har skrivit för bla: Mat & Helse, Halden Arbeiderblad, Hjemmet, Allers, Dagbladet Sørlandet och Norsk Telegrambyrå. Sedan 1990 har Berit fokuserat på hälsa och medicin efter studier i klinisk kemi och medicinsk psykologi vid Biomedicinsk Centrum i Uppsala.

Lämna ett svar