Vaccination mot TBE inte kostnadseffektiv – Studie

621
Fästing - Foto: André Karwath, Wikimedia Commons
Fästing – Foto: André Karwath, Wikimedia Commons

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av Stockholms läns landsting (SLL) gjort en hälsoekonomisk analys av införande av allmän vaccination mot TBE. Resultatet är magert.

I analysen jämförs en situation utan vaccin mot en situation med 50 procentig vaccinationstäckning jämt fördelat över populationen.

Myndigheten har analyserat tre olika strategier:

  • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år,
  • kostnadsfri vaccination till alla,
  • kostnadsfri vaccination till barn upp till 18 år, 50 procent subventionerad vaccination till alla 19 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten drar slutsatsen att det inte är effektivt med allmän vaccination mot TBE

”Resultaten visar att det med nuvarande incidens inte är kostnadseffektivt att erbjuda allmän vaccination mot TBE inom SLL för någon av strategierna. Genomförda känslighetsanalyser visar att resultatet är robust.”

”Inget scenario kan betraktas som kostnadseffektivt”.

LäkemedelsVärlden skriver att idag vaccinerar sig – på egen bekostnad – 27-45% av invånarna i olika åldersgrupper i Stockholms län mot fästingburen hjärnhinneinflammation, TBE.

”En viktig förklaring till att kostnadseffektiviteten blir så låg är att risken för TBE-smitta är låg när den beräknas som ett genomsnitt i regionens hela befolkning. För närvarande insjuknar omkring 8 per 100 000 invånare och år.”

Sammanställning: Torbjörn Sassersson

Källa

Föregående artikelRekordmånga läkemedel fick grönt ljus 2018 av EMA
Nästa artikelRegeringsexpert: Vaccin kan orsaka autism och hjärnskador hos vissa barn

Lämna ett svar