Tillskott av probiotika räddar liv på för tidigt födda barn, enligt forskarna i Storbritannien. Resultaten visar på en signifikant minskning av fall av sepsis och nekrotiserande enterokolit, NEC. En livshotande sjukdom med nästan 25% dödlighet. 

Studie om probiotika i modersmjölk. Bild på spädbarnsfot. Foto: Cassandra Mason. Licens: Flickr.com (free use)

Mellan en och fem procent av alla för tidigt födda barn drabbas av den livshotande sjukdomen nekrotiserande enterokolit (NEC). Forskare vid Norfolk and Norwich University Hospital (NNUH) följde under en tioårsperiod nästan 1,000 barn som föddes för tidigt på Neonatal Intensive Care Unit (NICU).

Tillskott av probiotika minskade antalet fall av sepsis och NEC

Studien publicerades i tidskriften Archives of Disease in Childhood under året. Resultaten visade att antalet fall av NEC hade sjunkit från 7,5 till 3,1 procent efter att sjukhuset började administrera probiotika vid enheten för nyfödda vid NNUH. Även fall av sepsis gick ner från 22,6 procent till 11,5 procent.

Det var under början av 2013 som NNUH blev ett av de första sjukhusen i Storbritannien att införa daglig dos av probiotika för barn på NICU. Beslutet togs efter att allt fler bevis pekade på att tillskott av levande bakterikultur av Lactobacillus och Bifidobacterium i modersmjölk kan minska antalet fall av nekrotiserande enterokolit (NEC).

Tarminflammation hos nyfödda

Nekrotiserande enterokolit eller tarminflammation (NEC), är ett livshotande och ett av de mest vanligas akuta tarmsjukdomar hos mycket för tidigt födda barn. Delar av tarmvävnaden dör på grund av otillräcklig blodtillförsel. Det var inte förrän 1987 som sjukdomen fick en egen kod i det internationella diagnoskodsystemet (ICD). Sjukdomen beskrevs redan under 1800-talet.

Orsakerna bakom NEC fortfarande oklara

Orsaken bakom sjukdomen är fortfarande oklar. Några av bidragande orsaker kan vara dålig tarmrörelse och näringsupptagsförmågan samt minskad blodtillförsel. Även skada på tarmslemhinnan, vilket oftast sker på grund av syrebrist anses vara en av dessa.

Resultatet blir akut och kronisk inflammation och lokal vävnadsdöd i tarmväggen. Forskare misstänker att även modersmjölksersättning kan bidra till utveckling av sjukdomen, samt kolonisering av vissa tarmbakterier.

Läs mer: Vad alla borde känna till om modersmjölk

Över 90 procent av barn som utvecklar NEC har fått mat genom munnen. Till skillnad från modersmjölksersättningen, verkar bröstmjölk ha skyddande effekt mot sjukdomen. Diagnosen är svår och behandlingen är ofta komplicerad.

Probiotika kan rädda liv på för tidigt födda barn

Det finns starka bevis som visar på att probiotika som ges till för tidigt födda barn förebygger nekrotiserande enterokolit säger dr Paul Clarke, neonatolog och hedersprofessor vid UEA:s Norwich Medical School. Han hoppas nu att fler sjukhus ska börja administrera probiotika till spädbarn.

De positiva effekterna av probiotika beror mest sannolikt på kombinationen av vissa probiotiska stammar som fungerar väl ihop. Resultaten bakom en metaanalys från 2017 visade att vissa stammar förknippades med minskad förekomst av både sepsis och NEC hos för tidigt födda barn. Det finns dock fortfarande otillräcklig klinisk prövningsdata tillgänglig, menar forskarna. Det stora utbudet av olika probiotiska stammar som användes i neonatologi har visat på motstridiga resultat. Detta stoppade inte enheten på NNUH att våga satsa på att administrera vissa stammar probiotika till för tidigt födda barn.

”We are proud to have completed this important research, which suggests that our use of probiotics has saved lives by preventing many cases of NEC and sepsis”, säger dr Paul Clarke.

Text: Sanja R. Juric 

Källor

Föregående artikelMineralobalans kan ge dig sjukdomsliknande symptom
Nästa artikelMagnesiumprotokollet justerade låg ämnesomsättning efter 17 år av undermålig medicinering
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

Lämna ett svar