Tungmetaller i bröstmjölk orsakas av skaldjur, fisk och amalgam

1139
Amning, modersmjölk och tungmetaller. Foto: Adobestock.com
Tungmetaller i bröstmjölk. Foto: Adobestock.com

Tungmetaller hittas i all bröstmjölk enligt en färsk studie, rapporterar det norska Folkhälsoinstitutet. Bröstmjölksprover från 300 norska mammor samlades in 2003-2006. Nivåerna av kadmium och bly är ändå inte bland de högsta nivåerna i världen, men hur är det med kvicksilvret?

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge, ”Tungmetaller finnes i ALL morsmelk”  | Översättning: Madeleine Lidman, TV Helse Sverige

Kvicksilver från amalgam och fisk- och skaldjur

Resultaten visar att kadmium och kvicksilver hittades i 100% av bröstmjölksproverna. Ungefär 1/3 av kvicksilvret kommer från antalet amalgamfyllningar hos modern och 10% från högt fisk- och skaldjursintag. Speciellt hälleflundra, mager fisk, musslor, kammusslor och krabbor bidrog till kvicksilverhalterna i bröstmjölken. Sammanlagt utgjorde amalgamfyllningar och fisk- och skaldjursintag för 46% av källan till kvicksilverfynden i bröstmjölken. Orsaken till blyhalterna var moderns intag av inälvsmat från vilt.

Källan till kadmiumhalterna i studien framgick inte av innehållet i kosten.

Kadmium i mat och miljö ger tungmetaller i bröstmjölk

Trots att orsaken mellan kadmiumhalterna och innehållet i kosten inte framgick i den här studien, ger norska Folkhälsoinstitutet information om att kadmiumkällor finns bland annat i brunt krabbkött, inälvsmat från djur samt matväxter. Till det kommer långtransporterade luftföroreningar, jordförbättring med avloppsslam och gödsling med fosforrika gödningsmedel samt jordbruks- och industriutsläpp.

Undervärdering av de toxiska effekterna

Resultaten betonar vikten av att följa upp konsumentrådgivningen angående intaget av fisk- och skaldjur och peka på amalgam som en viktig källa till kvicksilverexponering. Hög koncentration av kvicksilver i bröstmjölken ökade signifikant med antalet amalgamfyllningar och intaget av fisk- och skaldjur.

Detta visar på vikten av ordentlig kostrådgivning för intag av fisk- och skaldjur för kvinnor i fertil ålder och att befintlig rådgivning är en signifikant underskattning av de toxiska effekterna.

Källor och relaterat

Kommentera