Tungmetaller i bröstmjölk orsakas av skaldjur, fisk och amalgam

1231
Amning, modersmjölk och tungmetaller. Foto: Adobestock.com
Tungmetaller i bröstmjölk. Foto: Adobestock.com

Tungmetaller hittas i all bröstmjölk enligt en färsk studie, rapporterar det norska Folkhälsoinstitutet. Bröstmjölksprover från 300 norska mammor samlades in 2003-2006. Nivåerna av kadmium och bly är ändå inte bland de högsta nivåerna i världen, men hur är det med kvicksilvret?

Text: Birthe Storaker, TV Helse Norge, ”Tungmetaller finnes i ALL morsmelk”  | Översättning: Madeleine Lidman, TV Helse Sverige

Kvicksilver från amalgam och fisk- och skaldjur

Resultaten visar att kadmium och kvicksilver hittades i 100% av bröstmjölksproverna. Ungefär 1/3 av kvicksilvret kommer från antalet amalgamfyllningar hos modern och 10% från högt fisk- och skaldjursintag. Speciellt hälleflundra, mager fisk, musslor, kammusslor och krabbor bidrog till kvicksilverhalterna i bröstmjölken. Sammanlagt utgjorde amalgamfyllningar och fisk- och skaldjursintag för 46% av källan till kvicksilverfynden i bröstmjölken. Orsaken till blyhalterna var moderns intag av inälvsmat från vilt.

Källan till kadmiumhalterna i studien framgick inte av innehållet i kosten.

Kadmium i mat och miljö ger tungmetaller i bröstmjölk

Trots att orsaken mellan kadmiumhalterna och innehållet i kosten inte framgick i den här studien, ger norska Folkhälsoinstitutet information om att kadmiumkällor finns bland annat i brunt krabbkött, inälvsmat från djur samt matväxter. Till det kommer långtransporterade luftföroreningar, jordförbättring med avloppsslam och gödsling med fosforrika gödningsmedel samt jordbruks- och industriutsläpp.

Undervärdering av de toxiska effekterna

Resultaten betonar vikten av att följa upp konsumentrådgivningen angående intaget av fisk- och skaldjur och peka på amalgam som en viktig källa till kvicksilverexponering. Hög koncentration av kvicksilver i bröstmjölken ökade signifikant med antalet amalgamfyllningar och intaget av fisk- och skaldjur.

Detta visar på vikten av ordentlig kostrådgivning för intag av fisk- och skaldjur för kvinnor i fertil ålder och att befintlig rådgivning är en signifikant underskattning av de toxiska effekterna.

Källor och relaterat

Föregående artikelPolitiker måste förstå varför många föredrar alternativ vård framför konventionell vård
Nästa artikelFördelar med digitaliseringen av sjukvården
Birthe Storaker
Birthe Storaker är frilansjournalist (f. 1964) och bla civilekonom från Handelshögskolan.

Lämna ett svar