Unga är inte alls immuna mot Covid-19. Fel budskap har skickats ut enligt dr Sršen, som TV Hälsa har skrivit om nyligen. ”Människor svänger mellan trötthet, nervositet, psykos och depression. Vem kommer att överleva tre månader så här?” Frågar sig läkaren och tittar tillbaka på vad som borde ha gjorts annorlunda i Italien. 

Text och översättning från kroatiska: Sanja R. Juric Bild ovan: Unga inte immuna mot Covid-19 Foto: Alexis Brown Licens: Unsplash.com

Tack vare det andra påbudet om karantän, började alla bli medvetna om vad som händer och vad det innebär när människor beordras att stanna hemma. Vad det innebär för människor, för deras släktingar och deras miljö, berättar dr Sršen för Tatjana Kaštelani i Stetoskop, i ett radioprogram för kroatiska HRT Radio Pula.

Det kom ut olika information hela tiden säger hon. Detta ledde till förvirring bland alla.

Nela Sršen. Foto: eget verk
Nela Sršen. Foto: eget verk

”Så jag är rädd att det som händer i Italien är en modell som med viss fördröjning kommer att påverka andra europeiska länder,” säger hon.

Hon fortsätter med att ge exempel på hur människor i olika länder ändå reagerar lika.

”Vi såg stormarknaden tömmas vid två eller tre tillfällen, och när det första beslutet kom, rusade folk till tåg och bilar och åkte söderut, eftersom det första påbudet endast var relaterat till stängningen av Lombardiet och Veneto. Så, alla som kunde, rusade söderut och spred smittan ytterligare för att det var trångt på stormarknader och tåg var överfulla. Så alla var tillsammans i folkmassan, sida vid sida och spred smitta. Så att efter 24 timmar skulle alla som rusade söderut befinna sig i en röd zon, eftersom hela Italien, genom ett andra påbud, blev en röd zon. Och sedan åkte de tillbaka norrut. Vad var effekten av det? De som åkte söderut var potentiella vektorer för överföring av infektionen.”

Ungdomar är inte alls immuna

Vi har under lång tid skickat fel information till allmänheten säger dr Sršen till kroatisk radio. Att endast äldre människor och onkologiska patienter blir sjuka. Det stämmer inte säger hon och berättar om att unga människor inte alls är immuna.

Det är mycket olika information som har cirkulerat i Italien om viruset. En av dessa har varit att den är svagare än vanlig influensa. Till de som tror detta uppmanar dr Nela Sršen att komma till hennes sjukhus och se hur unga människor har fått genomgå intubation (trakeal intubation). 

”För två dagar sedan intuberade vi vår unga kollega, hon är 32 år, en underbar person som inte har haft några sjukdomar, är en av de hälsosammaste människorna jag känner. Hon fick ett barn förra året och fick återupplippvas, och intuberas i en mycket kritisk situation. Det finns också ungdomar, 20-25 år, som är friska och intuberade! Vi har skickat fel budkskap till ungdomar.”

Stanna hemma även om du inte uppvisar symptom

Så många som 60 till 70 procent av befolkningen kan vara smittade utan några symtom, säger dr Sršen.  Människor som rör sig utanför och som inte har några symptom smittar ändå andra. Det är en av anledningarna till att massövervakning har kommit igång i Italien.

Hon förklarar att först när en hög andel av befolkningen är smittad, vilket inte innebär sjuk, allvarligt sjuk eller döende, kan en immunitet skapas. Det är då karantänen är avgörande.

”Och när en slags immunitet skapas hos människor, skulle viruset inte längre ha en färsk terräng, det vill säga en människa som inte har kommit i kontakt med viruset.  Det skulle leda till en så kallad kollektiv immunitet, där viruset inte längre skulle ha utrymme att infektera, och i synnerhet att skapa sjukdom. När människor förstår detta koncept, när de inser att de måste vara hemma under de 14 dagarna, kommer vi att se vilken effekt vi har uppnått, genom antalet infekterade och personer med dödliga resultat.”

Hade en tidigare karantän hjälpt?

Ingen kunde förutsäga det som kom att ske, säger hon och det går inte att avgöra ifall det hade varit bättre om karantän påbudet hade kommit två eller tre veckor tidigare. Misstag gjordes och i två veckor var dörren öppen för infektionen att spridas.

Efter nyåret förbjöds flygningnar från Kina men efter nyårsfirandet kom kineserna tillbaka till Italien med andra rutter och de isolerades inte.

”De ombads att bli isolerade, men regeringen sa då att det skulle vara diskriminering eller någon form av rasism och de satte inte någon i isolering. De två första sjuka patienterna behandlades på sjukhus med andra, oinfekterade patienter. De hade komplicerad lunginflammation, och bara två veckor senare visade sig vara koronavirus positiva. I två veckor hade vi dörren öppen för att sprida infektionen, ” berättar Dr Srsen.

Text och översättning från kroatiska: Sanja R. Juric

Dr Nela Sršen, är läkare, kirurg och honorär generalkonsul för Kroatien i Italien. Efter sin specialisering i New York blev dr Sršen den yngsta medlemmen i levertransplantationsteamet under professor David D’Amica, den mest respekterade italienska kirurgen vid universitetssjukhuset i Padua.

Källor

Relaterat

Föregående artikelFramgångsrik C-vitaminbehandling i högdos mot Covid-19
Nästa artikelKände du till det här om benhälsa och benskörhet?
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

1 kommentar

Lämna ett svar