PSYKETS VETENSKAP. Forskaren Ingela Bel Habib analyserar uppkomsten av psykisk ohälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Hon utgår från informationsteori, fenomenologi, kommunikationsteori och kognitiv psykologi. Resultatet är en fenomenologisk modell för psykopatologi grundad på teorierna om självorganisation och den andra ordningens cybernetik. 

Texten är en utveckling, omarbetning och översättning till det svenska av huvudinnehållet i hennes avhandling som ursprungligen skrivits på franska och presenterats vid Universitetet Val de Marne, Paris XII i Frankrike.

Gästskribent: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare, belhabib2[at]gmail.com | Bild: Gerd Altmann, Pixabay.com, CC0 Creative Commons

Ingela Bel-Habib forskar på psykisk ohälsa. Bildruta från video från kanalen Lönsam mångkultur på YouTube.
Ingela Bel-Habib forskar på psykisk ohälsa. Bildruta från video från kanalen Lönsam mångkultur på YouTube.

Det kinesiska tecknet för kris betyder både hot och möjlighet. Denna betydelse överensstämmer med den senare informationsteorins syn på slumpmässiga störningar eller brus som antingen förstörelse- eller organisationsfaktor för ett självorganiserande system. Detta synsätt skiljer sig från den första ordningens cybernetik, som jämställer hjärnans funktionssätt med en dators och endast ser störningar som något negativt och förstörande.

Enligt den senare informationsteorin eller andra ordningens cybernetik utgör störningar och brus i tillvaron en normal organisationsprincip för alla naturliga system försedda med förmåga till självorganisation och anpassning. Effekterna av brus är ständigt närvarande. Dessa är varken negativa eller positiva i sig, utan är en del av systemets organisation. Det är det självorganiserande systemets reaktion som bestämmer brusets effekt, som antingen behandlas som slumpmässig störning eller organisationsfaktor.

I min skrift tar jag upp förhållandet mellan information och brus i hjärnans/medvetandets intentionala, meningsskapande system och dess relation till hälsa/ohälsa. Detta förhållande handlar om över/underordning.

I den normala organisationen är brus underordnat information. Den psykiska apparaten är ett självorganiserande system som bearbetar, omorganiserar och omvandlar brus och störningar till mening på allt mer komplexa organisationsnivåer i det mänskliga medvetandet.

Vid psykisk ohälsa är förhållandet det motsatta, det vill säga att information, mening underordnas brus. Om strömmen av brus inte kan omorganiseras och integreras på högre nivå i medvetandet, uppstår andra organisationsformer med lägre komplexitet, som psykisk sjukdom eller depression.


Enligt min hypotes uppstår således psykisk ohälsa till följd av bristande förmåga att positivt integrera och skapa mening av tillvarons störningar och brus i hjärnan/medvetandet, vilket kan leda till gradvis förstörelse och upplösning av den psykiska organismen, där mening och strukturerad information blir till brus.


I skriften föreslår jag en modell för psykopatologi grundad på teorierna om självorganisation och den andra ordningens cybernetik, med en djupare tillämpning på ett kliniskt fall av schizofreni. Den utgör en utveckling, omarbetning och översättning till svenska av huvudinnehållet i min avhandling, som ursprungligen skrivits på franska och presenterats vid Universitetet Val de Marne, Paris XII i Frankrike.

Ladda ner hela dokumentet på 57 sidor som PDF

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare | Läs mer av Ingela Bel Habib i NewsVoice

Föregående artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård – ”Hanteringen” av akupunktur – Del 5
Nästa artikelJens Jerndal överblickar svensk sjukvård – Holistisk medicin kontra vaccin som förebyggande metod – Del 6
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

2 Kommentarer

  1. Många ord och inte blir jag klokare av att slå upp dem. Jag är mycket kritiskt till det här. Jag anser att psykisk ohälsa beror på hur frisk man är i kroppen. Adam Hoffer behandlade sina schizofrenipatienter med vitaminer. Det är så att sjukvården förnekar Candidiasis och det går inte att tala med dem om det. Jag försökte få läkarna att förstå det när de utredde min mamma. Hon var också belastad med Borreliabakterier. Men de körde bara över mig och sa att hon var dement. Och det gör man inget åt. En 74-årig kvinna har brist på en signalsubstans Acetylkolin enligt en alternativ läkare men får ingen hjälp av sjukvården. I hennes journaler står det att hon är en magerlagd kvinna med psykiska besvär. En AT-läkare menade att jag inte hade Borrelia utan var deprimerad och stressad och ville skriva ut antidepressiva piller. Jag visste då att jag skulle bli botad från Borrelia med örter men jag skulle vilja fått vara sjukskriven tills jag blev bättre. Jag fick ingen sjukskrivning för det var viktigt att jag var social. Candidasvampen tillverkar ett 80-tal gifter som den sänder ut i blodet. Ett gift gör att kroppen stryper östrogenproduktion. Då mår man rejält dåligt och kan uppfattas som depression.Jag undrar om inte det skrivs sådant här för att säkra jobben för de som behandlar psykpatienter.

  2. Den största orsakerna till psykisk ohälsa är enligt mig näringsbrister, stress, en narcissistisk omgivning, strålning och förgiftning.

Lämna ett svar