Uppmärksamma riskerna med mobilstrålning och 5G!

1343
5G cell tower. Foto: Crestock.1400px
5G cell tower. Foto: Crestock.1400px

REPLIK. ”Lars Berns negligering av den forskning och de vittnesmål som visar, att elektromagnetiska fält, mobilstrålning, från dagens informationsteknologi stör människornas, djurens och växternas livsfunktioner och orsakar bland annat metabola störningar och cancer är inte bra”. Det skriver Per i en replik till Berns artikel: ”SVT vilseleder om fem myter om cancerframkallande mat”

Det är visserligen riktigt att kosten har stor betydelse för hälsan och att det konventionella jordbrukets giftanvändning skadar livet på jorden, men också en halv sanning är en form av desinformation.

Bern har nu till och med börjat problematisera att vindkraftverkens rotorblad massakrerar pollinerande insekter i stor mängd och som en följd därav försämrar avkastningen från våra odlingar, men tiger alltjämt om mobilstrålningens förödande effekter på samma del av ekosystemet. Detta trots att önskemål har inkommit från olika håll både till honom och SwebbTV om, att fakta och expertis på området skall släppas fram.

Tydligen upprepar man sig hellre, om och om igen inom i och för sig viktiga ämnen såsom migration, klimatet och cancerns koppling till kosten, än att bredda sitt vetenskapliga och journalistiska utbud medelst andra lika viktiga eller kanske ännu viktigare frågor.

Tystnad om mobilstrålningens faror fördummar

När Mona Nilsson nyligen höll ett föredrag om mobilstrålningen, där hon bland annat förklarade att den eskalerande psykiska ohälsan och cancerförekomsten i huvud och hals till stor del sannolikt beror på en ökad exponering för elektromagnetiska frekvenser, så uttryckte en person i publiken kritik mot detta påstående, eftersom Lars Bern ett par timmar tidigare hade lagt hela skulden på läkemedel och kosten.

Vädjan till Lars Bern och Mikael Wilgert på SwebbTV

Lars Bern och Mikael Willgert, de frekvenser som mobilmaster, mobiltelefoner, Wi-Fi och annan EMF-utrustning ger ifrån sig har enligt omfattande oberoende forskning samt vittnesmål från ett stigande antal strålningshandikappade och -skadade en starkt negativ inverkan på hälsan. Det vore därför uppskattat om ni ville släppa fram information om och gå på djupet även i den frågan. Enklast görs väl detta genom intervjuer i SwebbTV med experter på området, såsom journalisten Mona Nilsson på Strålskyddsstiftelsen och docenten i cellbiologi, histologi och neurobiologi Olle Johansson.

Text: Per

Relaterat

Föregående artikelRita Korsmo blev fri från fibromyalgi med ogräs som brännässla, maskros och kirskål
Nästa artikelSvenskar vill ha vårdfrihet att kunna välja alternativmedicin
TV Hälsa
TV Hälsa är en svenskägd hälsotidning som publicerar artiklar om hälsa, medicin, kostråd, träning och livsstil.

3 Kommentarer

 1. Orsaken till att jag inte yttrar mig i den diskussion som pågår om 5G är att jag inte behärskar ämnet. Det finns andra som gör det bättre t.ex. Olle Johansson. Jag har koncentrerat mina studier på metabola sjukdomsorsaker vilket är ett enormt stort område, jag hinner inte täcka mer.

  • Tack för svar, Lars. Skulle du vilja uppmärksamma Mikael Wilgert på den här artikeln, det vore verkligen bra om han och Swebbtv ville börja intervjua experter på området, som Olle Johansson och Mona Nilsson.

   Vänlig hälsning

   Per

 2. Nu har Mikael Wilgert och Swebbtv lagt ut en intervju med Olle Johansson, om bland annat 5G, på YouTube.

  Tack, Mikael, den skall det bli intressant att lyssna på.

  Vänlig hälsning

  Per

Lämna ett svar