KOSTRÅD. Trots ändrade kost- och livsstilsvanor de senaste trettio åren, fortsätter cancerfallen att öka. Samtidigt ökar även fetmaepidemin och den metabola sjukligheten hos befolkningen. Lars Bern fd vice ordförande i Cancerfonden, anser att skolmedicinen missat en viktig komponent att vegetabilisk olja kan ge cancer vid upphettning.

Texten uppdaterad 08:55, 31 juli

TV Helse granskar om den billiga fröoljan (majs-, solros-, rapsolja) som finns i all industriprocessad mat kan ge upphov till samma giftiga ämne som frigörs vid rökning och skadar våra celler.

Den amerikanska skolmedicinen spred en rad olika kostråd på 1970-talet, som kom att anammas över hela världen. Råden där allmänheten uppmanades att ersätta mättade fetter (oftast animaliska) med vegetabiliska oljor, då mättade fetter ansågs ligga bakom åderförfettning, har visat sig svåra att bli av med. Livsmedelsindustrin passade på och ersatte de mättade fetterna under 1980-talet med mycket billigare light-produkter som innehöll fröoljor och socker. Än idag, trots att ny forskning och statistik motbevisar rådens positiva inverkan på hälsan, har myndigheterna inte ändrat sina riktlinjer, anser Lars Bern.

TV Helse kan verifiera att under 1960-talet visade en dubbelblind, randomiserad, kontrollerad och långvarig studie att dödsfallen var betydligt lägre hos de som höll sig till en diet innehållande animalisk fett, trots att den gruppen även hade en högre andel tunga rökare, än de som hade konsumerat vegetabiliska oljor.

Livsmedelsindustrin ersatte de mättade fetterna under 1980-talet med socker och stärkelse och således orsakades mer skada än nytta, enligt hjärtspecialisten dr Aseem Malhotra.

Malhotra som brukar skriva för British Medical Journal påpekar att statistiken visar att i USA har konsumtionen av feta produkter gått ner de senaste trettio åren, samtidigt som fall av svår fetma ökat.

”Utifrån analysen av oberoende bevis som jag har lagt fram, är mättat fett från oprocessad mat inte skadlig och förmodligen fördelaktig. Smör, ost, yoghurt och ägg är generellt nyttiga och inte skadliga. Livsmedelsindustrin har gynnats av det feta mantrat i årtionden eftersom matvaror som marknadsförs som fettsnåla är ofta proppfyllda med socker. Vi lär oss nu att tillsatt socker i mat ökar fetmaepidemin, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. ” – Independent

I Sverige lider cirka 15 procent av den vuxna befolkningen av fetma. En studie publicerad i tidningen The Lancet  i april 2016, där man hade följt 19 miljoner människor i 186 länder sedan 1975, visade på att befolkningen i nästan alla länder förutom Afrika och Sydasien fortsätter att gå upp i vikt.

Forskarna misstänker att förutom socker och de snabba kolhydraterna, ligger stress och tillgång till mat dygnet runt, bakom ökningen. Den kraftiga ökningen av metabola sjukdomar kopplas också till den epidemiska ökningen av övervikt och diabetes.

All fler studier pekar på att kopplingen som gjordes mellan mättade fetter och kardiovaskulära sjukdomar inte stämmer.

”Nuvarande bevis understödjer inte tydligt kardiovaskulära riktlinjer som uppmuntrar till hög konsumtion av fleromättade fettsyror och låg konsumtion av mättade fetter”, står det i sammanfattningen till en omfattande studie som genomfördes under 2013.

Slutsats: Forskare hade analyserat information från 72 olika studier med 600,000 personer från 18 länder, och kommit fram till att mättade fetter inte kunde kopplas till ökade hjärtsjukdomar.

Upphettad stekt vegetabilisk olja kan bli cancerogen

Under 2018 registrerades 18 miljoner cancerfall och 9,6 miljoner människor dog i cancer. Sex år tidigare låg siffran på 8,2 miljoner dödsfall, enligt statistik från International Agency for Research on Cancer (IARC).

Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) rapport kommer cancerfallen att öka från 14 miljoner per år till 25 miljoner, de kommande 20 åren.

I Australien har forskare kommit fram till att det skulle gå att dra ner på dödsfallen i cancer med 38%, om invånarna slutade röka, ökade sin konsumtion av frukt och grönt, drog ned på konsumtionen av rött kött, drack mindre alkohol, tränade mer och att inte solade för mycket, samt ersatte vegetabiliska oljor med mättade animaliska fetter. Råden är inte specifika för Australien.

Cancerfonden och Livsmedelsverket har än idag liknande råd på sina hemsidor.

”Det enda problemet är att allt fler människor har gjort allt detta sedan åtminstone början av 1980-talet. Trots det har cancerincidenterna sedan dess accelererat till en skrämmande pandemisk nivå. Snart drabbas varannan människa i vissa länder av cancer under sin livstid. Utvecklingen har varit likartad för övriga metabola sjukdomar”, skriver Lars Bern.

Diagram som visar att vegetabilisk olja kan bli toxisk. Källa: Telegraph.co.uk
Diagram som visar att vegetabilisk olja kan bli toxisk. Källa: Telegraph.co.uk

Lars Bern misstänker att fröoljorna kan ligga bakom ökningen som även studien bakom diagrammet visar. Aldehyderna, är ett giftigt ämne som frigörs vid rökning, skadar våra celler och sätter igång cancerogen utveckling. Den processade industrimaten som innehåller billiga fröoljor, ger nämligen upphov till samma ämne och kan således leda till likartade sjukdomstillstånd skriver Lars.

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson

”Ökningen av cancerdiagnoserna trots den stora minskningen av rökningen, borde alltså inte vara någon överraskning. Snarare är det ett oundvikligt resultat av det förändrade sätten att bearbeta industrimaten. Och det kommer att fortsätta att stiga så länge som dessa oljor ingår i maten.” – Anthropocene

Enbart en måltid av fisk och chips, stekt i vegetabilisk olja visade sig innehålla så mycket som 100–200 gånger mer giftiga aldehyder än den dagliga gränsen som fastställdes av Världshälsoorganisationen, säger Martin Grootveld, professor i bioanalytisk kemi och kemisk patologi för The Telegraph.

Lars Bern uppmuntrar i sin krönika att helt avstå från fröoljorna och margarinet och istället ersätta dessa med smör, djurfett, kokosolja, olivolja och sesamfröolja. TV Helse konstaterar att Bern har vetenskapligt stöd för detta kostråd. 

Text: Sanja R. Juric

Relaterat och källor

Föregående artikelAminosyrorna L-arginin och L-serin kan vara viktigare än vitaminer och mineraler
Nästa artikelLevern är inte ett filter utan en kemisk fabrik!
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.

5 Kommentarer

 1. Rättelse i texten. Det ska stå som nedan i texten ovan. Nu rättat.

  ”I Australien har forskare kommit fram till att det skulle gå att dra ner på dödsfallen i cancer med 38%, om invånarna slutade röka, ökade sin konsumtion av frukt och grönt, drog ned på konsumtionen av rött kött, drack mindre alkohol, tränade mer och att inte solade för mycket, samt ersatte vegetabiliska oljor med mättade animaliska fetter. Råden är inte specifika för Australien.”

 2. Det förekommer en mer eller mindre massiv och till utseendet varierande växt av partiklar i olika former av cancervävnader. Detta kan påvisas mikroskopiskt och skulle kunna vara orsak till en tumörvävnads uppkomst och tillväxt. Allt som växer har ju tillväxtzoner och dessa hålls igång av olika former av mikrobiologiska processer. Så är det i biologin. Jag talade om detta på världskongressen i obstetrik och gynekologi – FIGO – i Montreal 1994 och allt om denna sak finns beskrivet i mina artiklar och uppsatser, som finns utlagda på nätet.

  Tyvärr är det så att dessa former av mikrobiologisk växt också finns i all den sjukes kroppsvätska. Så cancersjukdomarna är nog mer omfattande än att bara tumörer långsamt växer fram. Om dessa former av olikartad mikrobiologisk växt i vävnaderna är orsak till att ”klumpar ” – tumörer -växer fram i vävnaderna kan detta vara en förklaring till att det mycket ofta inte går att skära – operera – bort dessa sjukdomar. Att inrikta sig på att försöka hämma de olika formerna av mikrobiologisk växt i den sjukes vävnader är förmodligen klokt att börja inse värdet av.

  De medicinska honoratiores bör tillåta att ovanstående inte sopas under mattan. Detta så mycket mer som jag i min egen patientverksamhet sedan 42 år har märkt att inte bara olika cancerformer utan även många andra kroniska tillstånd kan dämpas med antiseptiska terapier.

  Enda sättet att få ihop ovanstående med Lars Berns teorier om varför cancersjukdomarna ökar är exempelvis att uppställa hypotesen att upphettade vegetabiliska oljor befrämjar grogrund för den mikrobiologiska växten. Att bevisa att hypotesen är rimlig eller stämmer bli nästa steg. Kvarstår att förklara om den mikrobiologiska växten i tumörvävnad och kroppsvätskor är den bakomliggande orsaken till uppkomst och växt av olika former av ”cancer” – och även andra former av kronicitet. Och sist men inte minst hur kommer denna växt in i somat.

  Det finns rapporter om detta. Se mina två senaste artiklar som finns utlagda på http://www.tv-helse.se

  1. Somatisk ekologi – Ett nytt ämnesområde.
  https://www.tv-helse.se/somatisk-ekologi-erik-enby/

  2. Förruttnelsen dödar våra kroniskt sjuka. Sjukvården samarbetar
  https://www.tv-helse.se/kroniskt-sjuka-sjukvarden/

  Erik Enby

 3. Tydligen kunde en amerikan bli helt tumörfri genom att kombinera ett avmaskningsmedel ( fenbendazole ) med curkumin, vitamin E samt cbd-olja! Länk: Lew Rocwell.com
  Fast idag vet man knappt in eller ut längre!
  Dock ser jag ingen ekonomisk vinst av format i hans terapi, snarare tvärtom.

 4. Det logiska resonemanget som förenar både Lars Bern och Erik Enby är att upphettning av omättade fetter leder till härdade fettsyror (= transfetter). Dessa i sin tur när de blir inkorporerade i cellmembranet gör att membranets viskositet och genomsläpplighet blir sämre. Cellen riskerar att bli försurad. Detta i sin tur leder till en försurning i vävnadsvätskorna vilket skapar en utmärkt ”jordmån” för mikrobtillväxt av de bakterier och svampar vi redan härbärgerar..
  Åtgärderna borde bli lika logiska. I Danmark gjorde man detta. Man förbjöd transfetter varvid dödstalen i hjärtsjukdomar sjönk drastiskt. osv osv
  I detta fallet med omättade fetter borde tillagningsrekommendationerna också få genomslag.

  Ingemar Ljungqvist, red AlmaNova

 5. Rättelse: Det stod fel i artiklen. Korrekt text ska vara:

  ”All fler studier pekar på att kopplingen som gjordes mellan mättade fetter och kardiovaskulära sjukdomar inte stämmer.”

  Detta är nu rättat i artikeln.

Lämna ett svar