Yoga som komplementär behandling av PTSD

135
Behandling av ptsd med hjälp av yoga. Foto: Luemen Rutkowski Licens: Unsplash
Behandling av PTSD med hjälp av yoga. Foto: Luemen Rutkowski Licens: Unsplash

Traumaanpassad yoga har under de senaste åren blivit populär komplementär behandling inom vården för återhämtning. Den används nu inom bland annat psykiatrin, HVB-hem men även organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandlingar och PTSD.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), en form av trauma- och stressrelaterade symtom är vanligt förekommande och kommer oftast i nära anslutning till en upplevd eller bevittnad traumatisk händelse. En studie från 2005, kom fram till att nästan 6% av svenskar led av PTSD, siffran var något högre bland kvinnor än män.

I andra länder är förekomsten av PTSD mycket högre. I Kambodja siffran närmare 30%, Etiopien 16% och USA 8%. Även i dessa länder var förekomsten av PTSD procentuellt större hos kvinnor än män. En av de vanligaste orsakerna även i fredstid är våldtäkter och sexuella övergrepp där risken för PTSD uppgår till 70% efter en våldtäkt.

Dessa stressrelaterade symptom kommer oftast efter en kort tid, i vissa fall dock efter flera månader att personen har varit med om en olycka, våldsbrott eller krigsupplevelser. Vanliga symtom är flashbacks, mardrömmar, överdriven ångest och undvikande beteenden.

Yoga som komplement inom vården

I Sverige används traumaanpassad yoga inom bland annat rättspsykiatrin, Statens institutionsstyrelse (SIS), Region Väst, Tiangruppen Humanas HVB-hem samt organisationer och institutioner som arbetar med traumabehandling.

Ett större forskningsprojekt startades under 2021 av Högskolan Väst i syfte att utvärdera vilken påverkan behandling med traumaanpassad yoga har på tvångsvårdade inom rättspsykiatrin. Studien avslutades under 2022 men är ännu inte sammanställd.

Yogan har visat sig ha en rad positiva hälsoeffekter tack vare dess fokus på andning och medveten närvaro. Genom djup andning och olika mindfulness tekniker kan den minska den kroniska stress som ofta är förknippad med PTSD.

Du kan hela artikeln på Classic Yoga Kan yoga hjälpa vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

Föregående artikelVarför lockar casino utan svensk licens extra mycket under sommaren?
Nästa artikelHärliga resmål i Sverige
Sanja R. Juric
Sanja R. Juric har fil. mag inom socialantropologi. Sanja är frilansskribent inom hälsa. Hon har en bakgrund inom företagsutveckling och har arbetat ett antal år med utredningar, anbudsskrivning, utvärdering och kvalitetsutveckling. Sanja har även utvärderat EU projekt ett antal år, arbetat på uppdrag av ABF, Universitets- och högskolerådet m.fl.